Avoimuutta EU:n päätöksentekoon! Missä uusi delegoitujen säädösten rekisteri?

Suomi on jo vuoden myöhässä! Rekisteri julkiseksi ja käyttöön myös Suomessa: surprise

"Euroopan komission lehdistötiedote 13.12.2017: "Tiistaina 12. joulukuuta verkossa avattu uusi rekisteri helpottaa delegoituina säädöksinä annettujen EU:n päätösten löytämistä ja niiden käsittelyvaiheiden seuraamista.

Jotta kansalaiset ja intressitahot voisivat seurata tätä EU:n päätöksentekomenettelyä nykyistä paremmin, Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio ottavat käyttöön uuden yhteisen verkkopohjaisen rekisterin, josta jokainen voi helposti hakea delegoituja säädöksiä käyttämällä hakuperusteena tiettyä aihealuetta tai perussäädöstä.

”Tässä yhteydessä toteutamme jälleen komission paremman sääntelyn agendaa sekä yhdessä parlamentin ja neuvoston kanssa antamaamme sitoumusta parantaa lainsäädäntöä Euroopan kansalaisten hyväksi. Tämän uuden verkkopohjaisen rekisterin myötä EU:sta tulee avoimempi. Rekisteri antaa mahdollisuuden tutustua prosessiin, jota käytetään hyväksyttäessä politiikkatoimiemme täytäntöönpanossa tarvittavia teknisiä sääntöjä”, selitti Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans.

Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani totesi, että rekisterin välityksellä kansalaiset pystyvät seuraamaan delegoituja säädöksiä koskevaa päätöksentekoprosessia. ”Delegoidut säädökset vaikuttavat usein teknisiltä, mutta ne saattavat olla myös poliittisesti arkaluonteisia. Rekisteri on vastaus parlamentin jo pitkään esillä pitämään vaatimukseen tuoda EU:n päätöksenteko lähemmäs kansalaisia ja tehdä näin EU:n toimielinten toiminnasta ja lainsäädännöstä avoimempaa”, Tajani sanoi.

EU-asioiden varaministeri Matti Maasikas totesi neuvoston puheenjohtajavaltiona toimivan Viron puolesta, että EU:n päätöksentekoprosessista on tehtävä kansalaisten kannalta helpommin lähestyttävä. ”Olen iloinen siitä, että tänään avatun uuden rekisterin välityksellä kuka tahansa voi entistä helpommin seurata delegoitujen säädösten hyväksymismenettelyä. Tämä vastaa tavoitettamme tehdä EU:n toimielinten toiminnasta avoimempaa” , Maasikas sanoi.

Uusi toimielinten yhteinen delegoitujen säädösten rekisteri tarjoaa kattavasti tietoa näihin säädöksiin liittyvän menettelyn eri vaiheista. Käyttäjät voivat tehdä rekisteristä hakuja ja seurata delegoitujen säädösten käsittelyn etenemistä komission suunnitteluvaiheessa laatimasta luonnoksesta aina Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavaan lopulliseen säädökseen. Rekisteri antaa tietoja myös delegoituihin säädöksiin liittyvän menettelyn vaiheista parlamentissa ja neuvostossa sekä tällaisten säädösten valmisteluun osallistuvien komission asiantuntijaryhmien työstä. Se lisää päätöksenteon avoimuutta, koska sen ansiosta kaikki delegoituihin säädöksiin liittyvä olennainen tieto on helposti saatavissa yhdestä paikasta. Käyttäjät voivat myös tilata ilmoituksia tietyn delegoidun säädöksen käsittelyn etenemisestä.

Delegoiduilla säädöksillä täydennetään tai muutetaan EU:n lainsäädäntöä. Niitä annetaan usein seuraavilla aloilla: talous, maatalous, ympäristö, kansanterveys, sisämarkkinat ja kauppa. Ne kuuluvat johdettuun oikeuteen, ja niitä käytetään esimerkiksi päivitettäessä lainsäädäntöön sisältyviä teknisiä vaatimuksia. Euroopan parlamentti ja neuvosto valtuuttavat komission laatimaan ja toimittamaan niille luonnoksia delegoiduiksi säädöksiksi. Niillä on oikeus hylätä komission laatima luonnos.

Tausta

EU:n kolme toimielintä sopivat 15. maaliskuuta 2016 paremmasta lainsäädännöstä tehtävästä toimielinten välisestä sopimuksesta Euroopan komission ehdotuksen perusteella, joka esitettiin toukokuussa 2015 hyväksytyssä EU:n paremman sääntelyn agendassa. Toimielinten välinen sopimus muuttaa koko päätöksentekosykliä kuulemisista ja EU-säädösehdotusten vaikutustenarvioinneista lähtien aina säädösten hyväksymiseen, täytäntöönpanoon ja arviointiin asti. Sopimuksessa toimielimet sitoutuivat perustamaan viimeistään vuoden 2017 loppuun mennessä yhteisen delegoitujen säädösten erityisrekisterin, josta saa tietoa jäsennellysti ja käyttäjäystävällisessä muodossa. Näin lisätään avoimuutta, helpotetaan suunnittelua ja mahdollistetaan delegoidun säädöksen kaikkien eri vaiheiden seuranta. Tämä sitoumus pannaan täytäntöön tänään avatun rekisterin myötä."

Lisätietoja

Delegoitujen säädösten rekisteri

Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä

Delegoitujen säädösten rekisteriä koskeva esite

IP/17/5221

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti

Lähde:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5221_fi.htm

Kuulemiset

Julkisissa kuulemisissa voit kertoa mielipiteesi EU:n uusien aloitteiden soveltamisalasta, painopisteistä ja lisäarvosta tai arvioida nykyistä politiikkaa ja säädöksiä.

Tästä alla olevasta linkistä EU:n julkisiin kuulemisiin, joiden toivoisi olevan myös useammin suomen kielellä:

https://ec.europa.eu/info/consultations_fi

EU:n virallisessa lehdessä:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FU…

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu