Suurten kaupunkien myymättä olevat pienet asunnot asunto-osuuskunniksi?

 

Ehdottaisin, että ennen kuin lukuisten myymättömien pienasuntojen tilanne leviää käsiin ja aiheuttaa maanlaajuisen asuntokuplan puhkeamisen, muodostetaan suurten ja keskisuurten kaupunkien asunto-osuuskuntamalli ensi tilassa.

Mitkä tahot ottavat asiasta kopin?

yes"Asunto-osuuskunta rakentamisen ja asumisen mallina on monimutkainen ja haastava. Siihen liittyy monta osa-aluettaja se vaatii uusia ajattelutapoja asumiseen ja esimerkiksi asukkaan rooliin liittyen. Osuustoiminnalliseen malliin saattaa liittyä myös väärinkäsityksiä, jotka saattavat toimia aitoa uuden luomista ja kehittämistä vastaan. Esimerkiksi rakentaminen ja voiton tavoittelu liitetään perinteisesti vahvasti yhteen. Asunto-osuuskuntamallissa voittoon on suhtauduttava uudella tavalla erilaisen omistajuusrakenteen vuoksi. Mallissa voittoa ei tavoitella perinteisessä mielessä ymmärrettynä, mutta silti malli toimii vahvaan ammattiosaamiseen ja organisaatioon nojautuen. Myös asuminen palveluna ja yhteisöllisenä ilmiönä vaatii näkökulman ja jopa kulttuurin muutosta. Asumisessa muullakin kuin fyysisellä asunnolla, kuten ilmapiirillä ja palveluilla, on merkitystä asukkaiden, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Lisäksi asunto-osuuskunta, kuten muutkin rakentamisen ja asumisen mallit, liittyy kokonaiseen järjestelmään yhteiskunnan tasolla, mikä monitahoistaa mallia entisestään.

Huolellisesti ja ammattimaisesti organisoituna ja johdettuna asunto-osuuskuntamalli tuo kuitenkin mukanaan lukuisia asumisen ja elämisen laatuun positiivisesti vaikuttavia elementtejä. Asunto-osuuskuntamallin onnistuneen soveltamisen mahdollistamiseksi on ymmärrettävä osuustoiminnan tarkoitusta ja periaatteita sekä toimintatapoja perusteellisesti. On nojattava selkeisiin, ammattimaisiin ja terveisiin liiketoiminnan periaatteisiin ja omistajuuteen sekä organisointiin ja johtamiseen.

Mikäli Suomessa aletaan kasvavassa määrin toteuttaa rakentamista ja asumista asunto-osuuskuntamallin avulla, tämän tutkimuksen tulosten perusteella se on toteutettava eri tavoin kuin ennen. On keskeistä tehdä uutta ja erilaista, vaikkakin se näyttäytyisi olevan sitä vain pieniltä osin ottaen huomioon esimerkiksi, että Suomessa on laajalti käytössä asunto-osakeyhtiömalli, joka on monella tapaa periaatteiltaan ja toiminnaltaan osuustoiminnallinen. Uusi asunto-osuuskuntamalli olisi kuitenkin toteutettava suuressa mittakaavassa, ammattimaisesti organisoidusti ja johdetusti. Uusi asunto-osuuskuntamalli ehdottaa siis siirtymistä talokohtaisuudesta suurempaan verkostoon ja organisaatioiden väliseen yhteistyöhön. Uutta mallia mahdollisesti luotaessa ja kehitettäessä on kuitenkin tärkeää huomata, ettei tarkoituksena ole korvata olemassa olevia malleja, vaan luoda rinnalle uutta. Uusi asunto-osuuskuntamalli olisi yksi malli lisää rikastamaan asuntomarkkinoita. Vaikka uusi hallintamuoto itsessään ei ratkaise rakentamiseen ja asumiseen liittyviä ongelmia, voi se olla toimiva väline uuden luomiseen ja kehittämiseen. Lisäksi on huomattava, että nykyisiltä asunto-osuuskunnilta on paljon opittavaa, sillä ne ovat monesti ainutlaatuisia miljööltään ja ilmapiiriltään sekä sitoutumiseltaan ja asukasosallisuudeltaan. Nykyisten asunto-osuuskuntien asukkailla on ainutlaatuista tietoa kyseisestä asumismallista ja asunnoista. Myös tällaisia olemassa olevia pienemmän mittakaavan malleja tulee vaalia, vaikka uutta kehitettäisiinkin." – – (sivut 84 – 85, ks. alla olevasta linkistä)

 

yes Tutustu aiheeseen tarkemmin alla:

ASUNTO-OSUUSKUNTA – UUSI YHTEISÖLLINEN RAKENTAMISEN JA ASUMISEN MALLI (Heidi Forsström-Tuominen) 2016

http://www.ptt.fi/media/rap254.pdf

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu