Kuntaliitto kaavoituksessa vastoin YVA:aa, perustuslakia ja EU-direktiivejä

 

Tästä emme tingi (Kuntaliiton hallitus 18.10.2018):

 

– Maankäyttö-ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa on turvattava kuntien oikeus itsenäisiin valintoihin maapolitiikassa, kaavoituksessa ja toteuttamisen ohjelmoinnissa

– Kuntien kaavamonopoli on säilytettävä

– Suunnittelu-ja lupajärjestelmää on selkeytettävä kuntalaisten osallis-tumismahdollisuuksia heikentämättä – Kunnallisvalituskaava-asioissa on säilytettävä

– Kunnille on turvattava mahdollisuus järjestää maankäytön suunnittelun, toteuttamisen ja rakentamisen ohjauksen tehtävät parhaaksi katsomallaan tavalla

 

Lähde:

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Liite%201_20%2…

 

Omalla kokemuksella ja "ammattisilmällä" (LKV) katsoen

(esim. Laukaan avovankilan tuominen kaupungin keskustaa halkovan Tourujoen rantaan) voin perustellusti sanoa, että edellä oleva Kuntaliiton tinkimätön vaatimus ei ole mahdollista ennen kuin myös YVA-menettely tulee sanktioituna ja velvoittavana Suomen lakiin. Velvoittavana lakina se turvaa kuntalaisten ja kansalaisten oikeudet.

Vain laillisen YVA-menettelyn ja sijaintipaikkatarkastelujen jälkeen kunnilla voi olla mahdollisuus toteuttaa kaavoitusta ja rakentamista "parhaaksi katsomallaan tavalla" – ei ennen YVA-menettelyä. 

Edellä kuvattu kuntien kaavoitusmonopoli ja itsehallinto ovat nyt jo ruuhkauttaneet täysin Suomen hallinto-oikeudet (esim. tuulimyllyjen puuttuvat ympäristö- tai vesiluvat, kaivoslaki seuraavana?).

Normien purku ja kaavoituksen sujuvoittaminen ei ole EU:n ympäristöoikeuden mukaista tällä hetkellä Suomessa. Sujuvoittamisen suunta on ollut täysin väärä etenkin erityistä luonnon- ja ympäristönsuojelua vaativissa kohteissa ja hankkeissa.

Asiaan on saatava pian korjaus: Kuntaliiton tulee ihan ensimmäiseksi selvittää, mitä ihan oikeasti YVA- ja SEA/SYA-lainsäädäntö pitää sisällään Suomessa ja miten sitä säätelee EU-ympäristöoikeus eri direktiivien kautta (esim. ns. teollisuusdirektiivi 2010/75/EU).

 

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta valmistellaan parlamentaarisesti juuri tällä hetkellä – ottakaapa tästä velvoittavasta YVA:sta nyt kiinni yhtenä vaaliteemana! wink

Tämä koskee nyt meitä kaikkia viihtyisän asuin- ja luonnonympäristömme puolustajina! heart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu