Julkiset ja yritysvetoiset hankekaavat ja hankkeet tarvitsevat YVA:n ja SOVA:n

 

smiley Hyvät ihmiset, puolustakaa monimuotoista luontoa ja omia lähimetsiänne!

 

Alla kerron miten kävi Jyväskylässä normien purun, kaavoituksen sujuvoittamisen ja kunnan ylimielisen itsehallinnon ja ELY:n kaverien ja hyväveliverkoston avulla:

Olen jättänyt jo 2.2.2017 ensimmäisen kerran K-S Ely-keskuksen ympäristölakimiehelle sähköpostilla vaatimuksen YVA- ja SOVA-arviointien toteuttamiseksi Rise-avovankilahankkeessa Ramoninkatu 4:ssä, Jyväskylässä, koska Laukaan avovankilahanketta on tuotu itsepintaisesti jo vuodesta 2015 lähtien ko. tontille Tourujokirantaan, joka on liito-oravavien levähdys- ja lisääntymispaikka. Hankkeessa ei ole selvitetty asemakaavamuutokseen eikä rakennus- ja aloituslupahakemukseen mennessä ns. kaavan tai hankkeen merkittäviä vaikutuksia.

Edellisen lisäksi tein asiasta virallisen YVA-vaatimukseni 16.12.2017 valtakunnallisen Ely-keskuksen sähköisen asiakaspalautejärjetelmän kautta.

Mikään taho ei ole reagoinut, että tuoreiden luontoselvitysten lisäksi mm. sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset, liikenteelliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset avovankilahankkeessa ovat arvioimatta, vaikka laki sanoo, että kaavan merkittävät vaikutukset tulee arvioida (MRL 9 §, MRA 1 §, 10 §, 17 § ja 25 §/vrt. SEA- eli SYA-direktiivi).

 

Nyt olen tullut toteamaan, että K-S Ely-keskus ei osaa käsitellä hankkeiden YVA- ja SOVA-asioita. Usea K-S Ely-keskuksen asiantuntija ja lainoppinut on kommentoinut avovankilan YVA- ja SOVA-asiaa: Vuoron perään he vastaavat sähköpostilla, että avovankilan YVA-arviointi olisi tehty, ja sitten sitä ei olekaan tehty ja ei tarvitse tehdäkään; ja välillä YVA:n sanotaan tehdyn ja jopa kuulutetunkin. Samoin tekevät kaupungin omat kaavoitus- ja lakiasiantuntijat. Ala-arvoista ja ammattitaidotonta kaikki tyynni.

Tilanne on mennyt nyt siihen pisteeseen, että Ramoninkatu 4:n liito-oravametsä Jyväskylässä tuhottiin 1.4.2019 vaikka rakennus- ja aloittamislupapäätöksen käsittelykin oli vasta 9.4.2019. Edes päätöksiä ei ole vielä annettu oikaisuvaatimuksista koskien myönnettyjä lupia.

 

 frown Mitään muitakaan lupia ei ole saatu Rise-kampukselle: poikkeuslupaa liito-orava-alueelle rakentamiseen, poikkeamispäätöstä, suunnittelutarveratkaisua, ympäristö- ja vesilain mukaista lupaa tai maisematyölupaa tai maa-ainestenottolupaa… Yhtäkään laillista lupaa ei ole saatu ja Rise-avovankilan asemakaavamuutoskin oli yleiskaavan vastaisesti hyväksytty 27.3.2017 kaupunginvaltuustossa kaupunginjohtajan johtaessa lähes koko valtuuston harhaan. Valtuustossa kun oli jätetty myös yksi eriävä mielipide yleiskaavan vastaisesta asemakaavamuutoksesta, jota oli myös kannatettu, mutta se ei päässyt äänestykseen, koska eihän voida äänestää sellaisesta kaavavaihtoehdosta, jolla hyväksytään yleiskaavan vastaisesti kaavoitettu asemakaavamuutos.

Maanantaina 1.4.2019 ei edes poliisi reagoinut kahteen kertaan 112-numeroon soitettaessa, että 1.4.2019 aikaisin aamulla törkeä luonnonsuojelu- ja ympäristörikos olisi Rise-avovankilakampuksella estetty. Kaikki puut kaatuivat tontilta 1.4.2019 päivän aikana, mutta jo 1.4. aamulla aikaisin liikkeellä olleet sen alueen asukasyhdistyksen edustajat ja rikosilmoituksen tekijät neuvottiin menemään nettiin tekemään rikosilmoitus asiasta. Ja onnistuiko se? Ei se onnistunut, koska asukasyhdistyksellä olisi tullut olla KATSO-tunnukset, joita heillä ei ollut!

angry Koko Suomen oikeus- ja poliisiviranomaisjärjestelmä petti luonnon- ja kulttuurin suojelua harjoittavan asukasyhdistyksen ja sen toimialueen asukkaat – kuten kaikki Tourujokivarressa liikkuvat luontomatkailijat. Jopa sisäasiainministeriöön oli edellisenä viikonloppuna ilmoitettu aluetta uhkaavasta vaarasta, mutta sekään ei auttanut.

KHO:ssa tämä asia on vireillä ja asiasta ovat myös tietoisia ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja hallitusihteeri Piia Kähkölä sekä Seija Rantakallio, jolle kuuluu hankkeiden YVA-menettely ja ECE:n YVA-yleissopimus. Ympäristöministeriön herrat ja rouvatkaan eivät voineet estää hyvin masinoitua ympäristörikosta.

Alkuperäinen tilanne asiassa oli se, että Jyväskylän alakaupungin alueella Tourujokivarressa oli tarkoituksena Ramoninpuiston perustaminen 2 %.n kuntalaisaloitteen turvin. Aloitteessa oli lähes 3000 allekirjoitusta. Ko. kuntalaisaloitteen käsittely ei mennyt 3/2017 oikein Jyväskylässä. Käsittely olisi tullut olla kaupunginvaltuustossa, mutta sen käsitteli vain kaupunkirakennalautakunta. Itse olin yksi aloitteen allekirjoittajista.

 

Ks. alla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS (huom! kaivosten YVA-ja SOVA-arvioinnit):

http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_222.pdf

Tutkimusraportti 222 (2015)

Hyviä käytäntöjä kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa Summary: Good Practices in Assessment of the Environmental Impacts of Mining ProjectsKauppila, T. (toim.)

 

surprise Em. tutkimusraportissa on sivulta 109 lähtien SOVA-arvioinnista myös tärkeää tietoa. YVA ja SOVA ovat myös ihmisoikeuskysymys, vaikka K-S Ely-keskus lakimiesten (ts. naisten suulla) vastaan väittääkin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu