Emme ole laboratoriohiiriä, joilla hätäisesti valmisteltuja lakeja testataan

 

Helsingin yliopisto (4.4.2019):

"Lain­val­mis­te­lus­sa ei ar­vioi­da riit­tä­väs­ti ih­mi­siin koh­dis­tu­via vai­ku­tuk­sia":

– – "Ih­mis­vai­ku­tus­ten ar­vioin­neis­ta puut­tuu ar­keen ulot­tu­va kon­kre­tia

Tarkastelluissa hankkeissa määrälliset ja laadulliset arviot kertovat lähinnä siitä, mitä reunaehtoja ja mahdollisuuksia lait ihmisille asettavat kuin siitä, kuinka lakien vaikutukset voisivat näkyä konkreettisesti ihmisten arjessa. Vaikutusarvioissa tavoitellaan usein varmuutta, mikä johtaa arvioiden esittämiseen hyvin yleisellä tasolla. Arvioissa ei hyödynnetty laadullisia, empiirisiä aineistoja. Monesti se olisi vahvistanut kohderyhmän näkökulmia uudistukseen. Tällöin mahdollisia vaikutuksia selvitettäisiin esimerkiksi kyselyin, työpajoin tai haastatteluin." – –

Lähde:

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/talous-yhteiskunta/lainvalmistelussa-…

Ks. myös:

"Ihmisvaikutusten arviointi hallituksen esityksissä: luokittelusta laatuun ja sen puutteisiin"

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/300613

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu