Museovirasto puoltaa Malmin lentoaseman suojelua rakennusperintölailla

 

Museovirasto on erityisistunnossaan 21.9.2017 käsitellyt Malmin lentoasemaa koskevan suojeluesityksen, esittäen lausuntonaan seuraavan:

– – ”Keskitymme seuraavassa toteamaan ne suojelutarpeet, jotka suojelupäätöstä tehtäessä on otettava huomioon:

Suojeltava alue on rajattava suojeluesityksen mukaisesti valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä vastaten. Poikkeuksena voi harkita Tattariharjuntiestäpohjoiseen, lentoaseman pysäköintialueelle päättyvän alueen rajaamista pois suojelupäätöksestä. Lentoaseman muusta alueesta poiketen tämän osan suojelu on luontevinta turvata asemakaavoituksen keinoin. Alueella olevien 1950-lukua edeltävien rakennusten säilyminen on turvattava, vaikka tällä alueella on mahdollisuus myös ympäristön mittakaavan sopivaan lisärakentamiseen. Suojelutarve kohdistuu tällä alueella ennen kaikkea rakennusten ulkoasuun.

Käyttö ilmailun tarpeisiin on Malmin lentoaseman kansainvälisten ja valtakunnallisten arvojen turvaamisen kannalta luontevin ratkaisu ja samalla oikea lähtökohta suojelupäätökselle.

Suojelulla on turvattava kenttäalueen ja kahden keskeisen perustamisvaiheen rakennuksen hoito, niiden ominaispiirteet huomioiva korjaaminen sekä kentälle ja rakennuksiin sopiva käyttö.

Määräysten on mahdollistettava lentoaseman, myös varsinaisen kenttäalueen käytettävyyden ja kehittämisen kannalta tarpeellinen, ilmailun jatkumisen mahdollistava harkintavara, suojeltavaa kokonaisuutta vaarantamatta.

Kenttäalueella on säilytettävä sen avoin maisematila rakentamattomana. Samoin on säilytettävä kiitotiet, rullaustiet ja asemataso. Ilmailukäyttöön ja kentän turvallisuuteen perustuvat muutokset teknisissä järjestelmissä ja pinnoitteissa ovat mahdollisia.

Terminaalirakennuksessa suojelun on turvattava rakennukseen sopivien käyttöjen jatkuminen ja rakennuksen nykyasun säilyminen kiinteä sisustuksen yksityiskohtiin asti. Palauttavat, riittäviin selvityksiin perustuvat muutokset ovat mahdollisia. Terminaalirakennuksessa erityistä huomiota vaatii rakennuksen keskushallin säilyttäminen lattia, seinä- ja kattoratkaisuineen, pintoineen ja yksityiskohtineen. Toisen kerroksen ravintolatila on säilytettävä. Porrashuoneet A ja B kellarikerroksesta ylös asti sekä ravintolan porras on säilytettävä. Suljettu toinen ravintolaporras on mahdollista palauttaa. Terminaalirakennuksen julkisivujen ja sisätilojen palauttavat tai rakennuksen arkkitehtuurin soveltuvat perustellut muutokset ovat mahdollisia, erityisesti muutokset joiden tavoitteena on alkuperäisten mittasuhteiden sekä julkisivujen ja sisätilojen pintamateriaalien ja pintakäsittelyiden palauttaminen. Julkisivuissa on näin ollen mahdollista palauttaa esimerkiksi alkuperäistä vastaavat ulkoportaat sekä räystäskaiteet. Sisätiloissa alkuperäistä vastaavien tilojen tai tilasarjojen palauttaminen väliseinämuutoksien ja pintoja palauttamalla on sekin mahdollista. Samalla on mahdollistettava muut rakennuksen käytön vaatimat ja rakennuksen tilajäsentelyyn luontevasti sopivat muutokset.

Terminaalin siipirakennuksissa on säilytettävä sivukäytäväratkaisu sekä säilyneet alkuperäiset ovet ja ikkunat yksityiskohtineen. Terminaalin pihalla on säilytettävä vesiallas istutuksineen sekä puurivistö pysäköintialueen rajaajana (puut on kaadettu elokuussa ja on siis korvattava uusilla).

Hangaarissa on turvattava rakennuksen ulkoarkkitehtuuriin yksityiskohtineen, sen osana erityisesti hallin liukuovet ja ikkunat teknisine ratkaisuineen, pintoineen ja yksityiskohtineen. Rakennusrunko eli kantavat seinät sekä katon teräsristikot niitä kannattavine rakenteineen ovat julkisivujen ohella keskeinen osa rakennuksen ominaisuuksia, mukaan lukien sisäkaton alkuperäinen levytys. Hallin betonilattia on säilytettävä.

Hangaarin sisätiloissa olevat alkuperäiset teräs- ja puurakenteiset ovet yksityiskohtineen, huonetilojen säilyneet alkuperäiset lattia- ja seinälaatoitukset ovat nekin suojelutarpeen piirissä. Hallin vuonna 1943 suunniteltu tarkkailuhuone on olennainen osa tilakokemusta, samoin alkuperäisinä säilyneetvaroituskyltit, monikieliset tekstimaalaukset ja muut yksityiskohdat.

Hangaarin toimistosiivessä on suojeltava porrashuone ala-auloineen ja sisäänkäynteineen sekä sivukäytävä säilyneine ovineen.

Hangaarin vieressä sijaitseva autotalli ja aiempi paloasema on säilytettävä ulkoasultaan ja rakenteiltaan yksityiskohtia myöten.

MUSEOVIRASTON KANTA

Museovirasto puoltaa Malmin lentoaseman suojelua lailla rakennusperinnön suojelemisesta edellä toteamansa mukaisesti.”

Pääjohtaja

Juhani Kostet

Osastonjohtaja

Mikko Härö

 

Lähde (ks. koko lausunto):

http://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2017/10/20170925-Museovira…

Ks. myös edellinen blogini samaan Malmin lentokenttäaiheeseen, mukana tuore Uudenmaan Ely:n päätös:

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277800-uudenmaan-ely-on-2662019…

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu