Julkisten hankintojen arvo vuosittain 30–35 mrd. Onko meillä hankintaosaamista?

"Oma suu on lähempänä kuin kontin suu"...

 

Harmaa talous ja hankinnat -raportti:

”Korruption torjuminen edellyttää hyvää hankintaosaamista (15.8.2019)

– – ”Korruption riskiä voivat lisätä myös julkisen sektorin päättäjien ja luottamushenkilöiden sekä palveluita ja tuotteita tarjoavien yritysten väliset sidonnaisuudet sekä hankintapäätöksiä tekevien virkamiesten kaksoisroolit. Jos kunnan päättävässä asemassa oleva virkamies on vastuuhenkilönä kunnan tytäryhteisössä, tilanne saattaa johtaa siihen, että valtion tai kunnan virkamies valvoo itse itseään ja eturistiriitatilanteissa asian käsittelyn puolueettomuus vaarantuu. Työryhmä suositteleekin kuntia varmistamaan, ettei kaksoisrooleja synny.

Raportissa nostetaan esiin myös se, että julkishallinnon yhtiömuotoisessa toiminnassa tapahtuvan julkisten varojen käytön avoimuus, valvonta ja sääntely eivät ole nykyisellään kaikilta osin riittäviä. Julkisen rahankäytön mahdollisten väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi julkisen toiminnan yhtiöittämiseen liittyvästä toiminnasta pitäisikin tehdä erillinen selvitys.” – –

https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/2019/15.8.2019-harmaa-talous…

Raportti kartoittaa keinoja väärinkäytösten ja korruption torjumiseksi julkisissa hankinnoissa (Työ- ja elinkeinoministeriö 15.8.2019)

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/raportti-kartoittaa-keinoja-v…

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu