Saavatko ”hometalot” v. 2020 alusta ARA:lta avustusta remontin valmisteluun?

Miten omistaja voi tietää hakea ARA:lta avustusta "hometalotutkimuksiin" tai remontteihin ennen kuin ko. tutkimukset on tehty?

 

”Hallituksen esitys laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5199/2019

Vastausaika päättyy: 16.9.2019

 

Lausuntopyynnön taustatiedot

Johdanto, tausta, tavoitteet

Johdanto

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta. Ehdotetulla lakimuutoksella otettaisiin käyttöön avustukset kosteus- ja mikrobivaurioituneiden ja sisäilmaongelmaisten asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja tällaisten rakennusten perusparannusten suunnitteluun.

Avustuksia voitaisiin myöntää asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle tai pientalon omistajalle ja avustus olisi enintään 50 prosenttia toteutuneista kustannuksista. Avustukset myöntäisi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Tausta

Esitys perustuu pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmaan, jonka mukaan otetaan käyttöön avustus kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmien laatimiseen. Hallitusohjelmassa avustuksiin esitetään 2,3 miljoonan euron määrärahaa.

Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on edistää suunnitelmallista kiinteistönpitoa, rakennuskannan laadun ylläpitoa sekä tukea ja kannustaa omistajia toteuttamaan kiinteistöjen korjauksia. Lisäksi esityksen tavoitteena on parantaa kosteus- ja mikrobivaurioisissa ja sisäilmaongelmaisissa asuinrakennuksissa asuvien henkilöiden asemaa.”

Jakelu:

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

Asumisterveysliitto AsTe ry

Hengitysliitto ry

Homepakolaiset ry

Korjausneuvojat ry

Museovirasto Rakennusteollisuus RT ry

RAKLI ry

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Sosiaali- ja terveysministeriö

Suomen Isännöintiliitto ry

Suomen Kiinteistöliitto ry

Suomen Kuntaliitto ry

Suomen Omakotiliitto ry

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtiovarainministeriö

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=569f…

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu