Aikooko Suomi pitää lupauksensa EU-komissiolle eli implementoida potilasdirektiivin sote-uudistuksen yhteydessä?

Karkaavatko osaavat suomalaiset lääkärit ja pienet sote-firmat ulkomaille sote-uudistuksen jälkeen?

Suomen Yrittäjät (SY) on huolissaan Suomen terveys- ja sairaanhoitopalveluiden saatavuudesta sekä yksityisten terveyspalveluja tarjoavien tahojen pysymisestä Suomessa sekä sote-alan yleisestä työllistämiskyvystä

SY velvoituttaa, että EU:n potilasdirektiivi tulee Sotessa implementoida asianmukaisesti: ”Euroopan komissio on jo vuonna 2015 käynnistänyt rikkomusmenettelyn, koska se katsoo Suomen implementoineen potilasdirektiivin virheellisesti potilaalle maksettavan korvauksen määräytymisen osalta. Komissio katsoo, että suomalaiselle potilaalle tulisi korvata toisessa EU-valtiossa annetun hoidon kustannukset siihen enimmäismäärään asti, joka vastaavan hoidon tuottamisesta olisi aiheutunut Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Suomen valtio on luvannut EU:n komissiolle, että potilasdirektiivin virheellinen implementointi korjataan sote-uudistuksen yhteydessä.”

SY tähdentää, että ”Hallituksen sote-lakiesityksiin ei kuitenkaan sisälly luvattua muutosta. On selvää, että potilasdirektiivin implementoinnin korjaamisella on merkittäviä vaikutuksia terveyspalvelumarkkinoiden toimintaan Suomessa. Komission edellyttämän direktiivin kansallisen implementoinnin yhteydessä Suomen on varmistettava, että palvelutarjoajia kohdellaan samalla tavalla sijaintimaasta riippumatta.”

SY muistuttaa, että ”Suomi ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin potilasdirektiivin implementoinnin korjaamiseksi komission edellyttämällä tavalla, eikä potilasdirektiivin implementoinnin korjaamista ole huomioitu lainkaan esityksessä. Tätä voidaan pitää merkittävänä ongelmana vaikutusten arvioinnin näkökulmasta.

SY:n käsityksen mukaan ”sote-uudistusta valmisteltaessa tulisi huomioida myös potilasdirektiivin implementoinnin korjaamisen vaikutukset terveyspalveluiden kysyntään Suomessa. Tilanne on huolestuttava, koska nykytilanteessa ei nähdä, miten sote-järjestelmän toimivuus kotimaassa ja sisämarkkina-alueen yksityisten palvelutarjoajien yhdenvertainen kohtelu ovat saavutettavissa samanaikaisesti.

SY vaatii, että ”EU:n potilasdirektiivi pitää käsitellä sote-uudistuksen yhteydessä ja se tulee implementoida asianmukaisesti”, ja jatkaa omassa 26.2.2021 lausunnossaan, että ”Ei saa syntyä tilannetta, että suomalainen voi hakea ulkomailta hoitoja julkisen sektorin asiakasmaksulla sekä julkiselta että yksityiseltä palveluntuottajalta, mutta kotimaassa ei. On olemassa aito riski, että Suomen valtio joutuu korvausvastuuseen siitä, että se ei ole implementoinut EU:n potilasdirektiiviä oikein.”

SY:n mielestä ”potilasdirektiivin oikea täytäntöönpano ei voi enää odottaa. Potilasdirektiivi on implementoitava kansalliseen lainsäädäntöön valmistelussa olevan sote-uudistuksen yhteydessä muuttamalla lakia rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Lakia rajat ylittävästä terveydenhuollosta on uudistettava niin, että suomalaisella on oikeus saada korvauksia tarvitsemastaan hoidosta samoin perustein kotimaasta ja muista EU-maista. Korvauksen suuruuteen ei saa vaikuttaa se, hankkiiko hän kyseisen hoidon julkiselta vai yksityiseltä palveluntuottajalta.”

Ks. alla oleva linkki taustatiedoksi ja lähteeksi, jonka kautta pääset alkuperäisten lähteiden lisäksi myös Suomen Yrittäjien 26.2.2021 alkuperäiseen, Lausuntopalvelu.fi -palvelussa tallennettuun, Sote100-lausuntoon:

Suomen valtio on luvannut EU:n komissiolle, että potilasdirektiivin virheellinen implementointi korjataan sote-uudistuksen yhteydessä

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu