Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ja oikeuskansleri Tuomas Pöysti, kuka vastaa opintolainavähennyksen verotuspäätöksistä? Kelako?

 

 

 

KSML:n verkkojulkaisu 22.02.2016 (kuvankaappaus, esimerkki harhauttavasta opintolainahyvityksen markkinoinnista)
KSML:n verkkojulkaisu 22.02.2016 (kuvankaappaus)

 

Katso tuore

20.11.2019 EOAK/3379/2018

 

Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin

  • Verotuspäätöksistä on aina vastuussa joku Verohallinnon virkamies. Automaatiossa käsiteltävien päätösten osalta perustuslain ja rikoslain mukainen virkavastuu on toteutettu määrittämällä Verohallinnon yksiköiden työjärjestyksillä prosessinomistajien vastuu valikointiehtojen ja työmenettelyohjeiden perusteella tehtävissä päätöksissä.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätös 3379/2018 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla www.oikeusasiamies.fi. Ks. lisäksi ratkaisut 2216/2018 ja 2898/2018.

 

Opintolainavähennyksestä, joka on tosiasiassa verovähennys ja jonka määräytymisperusteista ei ole kuultu lainkaan opiskelijaa, ei vastaa nyt yksikään vero- tai etuusviranomainen.

Opintolainavähennyksen kohdalla Kela on käyttänyt automaattista tutkintokohtaista – ei henkilökohtaista – profilointia, ja vieläpä siten, että julkisuuteen ei ole tuotu käytettyä algoritmia opintolainavähennystä koskevan markkinoinnin yhteydessä.

Tämän jälkeen Verohallinto on Kelan yleisluontoisen profiloinnin perusteella ja oman automatisoidun päätöksenteon kautta merkinnyt opintolainavähennykset opiskelijan verotukseen verovähennyksiksi. Ko. päätöksenantoprosessissa ei missään vaiheessa ole kuultu ko. opiskelijaa.

(Nyt jo lakkautettujen) opintotukilautakuntien valvonta- ja neuvontatyö on ollut kaikki suurta teatteria siitä, että opintolainavähennykset perustuisivat todelliseen opiskelijan ja hänen henkilökohtaisen tilanteensa kuulemiseen opintolainavähennysten ts. siis verovähennysten määrämiseksi oikein.

Opintolainavähennystä koskeva lainsäädäntö on täysin epäonnistunutta ja myös sitä koskeva muutoksenhaku. Opintolainavähennyksistä ts. verotusta koskevista päätöksistä muutoksenhaku olisi tullut ohjata hallinto-oikeuksiin. Asiakokonaisuutta rasittaa ilmeinen virhe, josta kaikilla muutoksenhakijoilla on edelleen valitusoikeus, vaikka oma henkilökohtainen verotus olisikin tältä kohdin vanhentunut..

Pankkien ja oppilaitosten opintolainavähennystä ja -hyvitystä koskeva markkinointi on ollut yli 15 vuoden ajan kuluttajasuojalain vastaisesti harhauttavaa ja virheellistä; ja siitä aiheutuneet vahingot tulee korvata pikaisesti valtion oman selvitystyön tuloksena ilman, että asianosaisina olevien opiskelijoiden itse tulee sitä erikseen vaatia.

Huom. opintolainavähennystä ja -hyvitystä voi opiskelija saada max. vain 9 kuukaudelta yhtä opintovuotta kohden!? Myös kesät opiskelleet eivät saa kesäopiskeluita hyväkseen, vaikka ko. järjestelmä oli alunperin lailla säädetty nopeuttamaan opintoja. 

Tämä ilmeinen epäkohta ei ole ollut tiedossa opiskelijoilla heidän nostaessaan opintolainaa pankista.

Ja julkisuudelta piilossa pidettyjen algoritmien vuoksi opiskelijat eivät ole voineet tarkistaa heihin kohdistuneita opintolainavähennyksen verotuspäätöksiä tai opintolainahyvityksessä valtion opiskeilijan puolesta maksamia opintolainaeriä.

Olisiko tämänkin epäoikeudenmukaisen ja laittoman kohtelun kohdalla ryhmäkanteen paikka, koska virheellinen lainamarkkinointi kuuluu kuluttajansuojaviranomaisen toimialaan ja -valtuuksiin … 🙂

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu