Artikla 15 EU:n yleinen tietosuoja-asetus ”Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin”

(Kuvituskuva: clip art). ”Onpa hankalaa saada omia terveystietoja, kun ei ole sitä nettiä.. Kaikki ovat nykyään niin kiireisiä, että eivät ehdi asioita neuvoa..”

=> artikla: 30
=> Perus: 63, 64
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
1. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot:
=> artikla: 12
a) käsittelyn tarkoitukset;
b) kyseessä olevat henkilötietoryhmät;
c) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, erityisesti kolmansissa maissa olevat vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa;
d) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;
e) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;
f) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
g) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot;
h) automaattisen päätöksenteon, muun muassa artikla 22 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!

2. Jos henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, rekisteröidyllä on oikeus saada ilmoitus artiklassa 46 tarkoitetuista siirtoa koskevista asianmukaisista suojatoimista.
=> artikla: 12

3. Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, paitsi jos rekisteröity toisin pyytää.
=> artikla: 12, 20
=> Perus: 63
4. Oikeus saada 3 kohdassa tarkoitettu jäljennös ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Lähde: artikla 15 EU yleinen tietosuoja-asetus ”Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin”

Ks. myös artikla 22 EU yleinen tietosuoja-asetus ”Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna”

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu