Sammio
Kirjaudu blogeihin

Arvoisa pj Annika Saarikko, onko keskusta unohtanut 1,5 vuoden takaisen 25 kohdan toimenpidelistan vanhushoivasta?

Annika, me luotamme, että pyrit nyt Keskustan uutena puheenjohtajana toimeenpanemaan 25 kohdan toimenpidelistan vanhustenhoivan parantamiseksi

 

Saarikon luottamuksellinen 25 kohdan lista vanhustenhoidon parantamiseksi:

1. Ikäihmisten ihmisarvoiseen hoivaan sitoutuminen. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. Hoivan laadun tason nostaminen.

2. Arvokeskustelua päättäjien kesken kuntatasolla ja valtakunnallisesti

3. Hoiva-alan houkuttelevuus työpaikkana ja opiskelualana

4. Hoiva-alan soveltuvuuskokeiden tarpeellisuus

5. Hoitajien määrien ilmoittaminen; haamuhoitaja-ilmiön kitkeminen pois

6. Vanhusten laadukkaat ateriat – aliravitsemukseen nollatoleranssi

7. Rationaalisen lääkehoidon periaatteisiin sitoutuminen

8. Hoitolan henkilöstön turvallisuus tärkeää

9. Toimijoiden välinen tiivis vuoropuhelu jatkuu – pyöreään pöytään myös palveluiden tuottajat mukaan

10. Hoiva- ja hoitopalveluiden järjestäjät nykyisiä kuntia vahvemmiksi

11. Hoidon porrastus, uudet asumisen ratkaisut

12. Kotihoidon tärkeä rooli ja sen kasvu; kotihoidon kehittäminen ympärivuorokautisen hoivan rinnalla

13. Hoivan esimiestyön vahvistaminen

14. Valtakunnallinen joka vuotinen palautekysely kaikille ympärivuorokautisen hoivan rinnalla

15. Palveluiden järjestäjän velvollisuus laatia omaisille tietopaketti, mitä palveluita on lupa odottaa

16. Järjestelmällinen teknologian hyödyntäminen hoivan tukena

17. Valvonnan resurssien vahvistaminen nopeasti

18. Lakiin kirjattu tuntuva sanktiointi palveluntuottajille tietoisista toistuvista laiminlyönneistä hoivan laadussa, sopimuspoikkeamat ym.

19. Palveluntuottajien palveluhenkilöstön työsopimuksiin erillinen kohta, joka rohkaisee hoitohenkilöstöä epäkohdista raportointiin

20. Yksityisen ja julkisen palvelutuotannon tasalaatuisuus ja yhdenmukaiset kriteerit, mm. luvitus (palveluntuottajalaki) sekä kustannusten avoimuus myös julkisella

21. THL:n vanhuspalvelujen tila – raportoinnin kehittäminen

22. Tuottajien omavalvonnan raportointi kuukausittain palveluiden järjestäjälle

23. Kuntien ja eri palvelutuottajien hankintaosaamisen vahvistaminen

24. Laatusuositus päivitettävä konkreettisemmaksi

25. Henkilöstömitoitusta ei voi alentaa nykyisestä laatusuosituksesta

Lähde

25 kohdan listaan ovat sitoutuneet:

 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • aluehallintovirasto
 • Attendo
 • Esperi Care
 • Mehiläinen
 • Hyvinvointialan liitto
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
 • Muistiliitto
 • lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
 • sosiaali- ja terveysalan liitto Tehy
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät Teso
 • valtiovarainministeriön budjettiosasto
 • kunta- ja aluehallinto-osasto
 • lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Vanhustyön keskusliitto

Lähde

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu

Kommentit (10)

Kommentoi

Sinun täytyy kirjautua sisään, jotta voit kommentoida.
 1. Kirsiomp
  Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä #3246883 Kirjoittaja

  – – ”Saarikko sanoi tiedotustilaisuudessa, että tarkoitus ei ole tehdä uutta lainsäädäntöä. 25 kohdan listalla on kuitenkin seuraava kohta:

  ”Palveluntuottajia koskevaan lainsäädäntöön kirjataan tuntuva sanktiointi toistuvista laiminlyönneistä hoivan laadussa.”

  Saarikon esikunnasta kerrotaan Uudelle Suomelle, että kuten ministeri on aiemmin tuonut esiin, uutta lainsäädäntöä ei enää tällä hallituskaudella ehditä tehdä, eikä kirjaus ole velvoittava. Kyseessä on kuitenkin hoitoalan toimijoiden tahtotila, että tällainen kirjaus lakiin tehtäisiin.

  Asia jää siis seuraavan hallituksen käsiin.” – –

  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/lainsaadantoon-kirjataan-tuntuva-sanktio-annika-saarikon-lista-julki-vanhustenhoidosta/567f1dea-9899-3196-8974-e1c087f80900

  Hyvä Annika, onko tällainen kirjaus nyt tehty lakiin?

  Tai muut US-kommentoijat, onko teillä tiedossanne, että palveluntuottajia koskevaan lainsäädäntöön olisi nyt kirjattu tuntuva sanktiointi toistuvista laiminlyönneistä hoivan laadussa?

  Ilmoita asiaton viesti

 2. Kirsiomp
  Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä #3246888 Kirjoittaja

  Tietoiskuna ja vain yhtenä esimerkkinä aiheeseen:

  Tiesitkö Sinä, että

  PAINEHAAVAT (s. 7)

  – Sairaalassa ilmaantuneet painehaavat ovat vakavia kliinisiä komplikaatioita, jotka voivat johtaa sairaalahoidon pidentymiseen, aiheuttaa kipua, infektioita ja jopa kuolemia
  – Suomessa 55 000 – 80 000 potilaalla on vuosittain painehaava -> kustannuksia 350 – 525 miljoonaa euroa vuodessa
  – Yli 60 % painehaavoista jää havaitsematta terveydenhuollossa

  – Prevalenssi [esiintyvyys muualla]:

  – USA: 0,4 % – 38 % akuuteissa sairaaloissa
  – Eurooppa / sairaalapotilaat: 8 % – 23 %
  – Ruotsi / sairaalapotilaat: 14 % – 27 %

  Lähde:

  https://www.terveysjatalouspaivat.fi/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/Junttila-K-Hoitoty%C3%B6n-kansallinen-vertaiskehitt%C3%A4minen.pdf

  Ilmoita asiaton viesti

 3. Veikko Kumpumäki

  Hyvä Kirsi! Hienoa että pidät vanhusten puolta. Jaksatko jatkaa samaan malliin, sillä Sinun kaltaisia hyviä ihmisiä me tarvitsemme. Kiitos!

  Ilmoita asiaton viesti

 4. Kirsiomp
  Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä #3247427 Kirjoittaja

  IS tänään 19.9.2020:

  – – ”Meiltä puuttuu ajatus siitä, että vanha ihminen voi asua normaalikokoisessa huoneessa tai asunnossa, Vauramo sanoo.

  – Jos ihminen ei ahtaassa tilassa pääse liikkumaan kunnolla, kyllähän hänestä nopeasti tulee vuodepotilas.

  Useissa maissa on tilanormit, jotka edellyttävät ikääntyneillä olevan oikeus normaalikokoisiin asuntoihin. Tilan lisäksi vanhukset tarvitsevat kotipalveluja ja asunnon yhteydessä muita palveluja kuten ravintola, kuntosali ja oleskelutilaa.

  Asuntojen laatu, esimerkiksi koon perusteella, on muissa Pohjoismaissa parempi.” – –

  – – ”Millä poluilla ulos kaaoksesta?

  Raportissa esitetään polkuja rakenteellisiin uudistuksiin. Vanhushoidon nykyinen ylikapasiteetti pitäisi purkaa. Asumisessa pitäisi suosia palvelukortteleita, joita jo suunnitellaankin.

  Suomeen tarvitaan kattava maakunnallinen kuntoutusyksiköiden verkko. Sinne saataisi työvoimaa ja tiloja terveyskeskusten vuodeosastoista.

  – – ”Nykyisen pirstaleisen järjestelmän tilalle luotaisiin uusi palveluorganisaatio, jossa on seuraavat tasot: Erityisvastuualue ja yliopistosairaalataso, maakunnan tason palveluverkko, joka sisältää erikoissairaanhoitoa (täyden päivystyskapasiteetin keskussairaalassa tai päivystävässä maakuntasairaalassa) ja lähipalvelut tuottava sosiaali- ja perusterveydenhuollon perustaso.”

  https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006641314.html

  Ks. mallina esim. Senja-kortteli Jyväskylässä ja Loppukiri Helsingissä:

  http://senjakoti.fi/

  https://www.loppukiri.com/

  Ilmoita asiaton viesti

 5. Kirsiomp
  Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä #3247441 Kirjoittaja

  Seniorilehti 1/2019:

  – – ”Eläkeläisistä 41,3 % saa työeläkettä alle 1 199 euroa. Kiitokset Susan Kuivalaiselle tarkennuksesta artikkeliimme. [Seniorilehti] Lehdessämme 2/2018 julkaisemamme ETK:n taulukon pääasiallisena tehtävänä oli vastata siihen yleisesti esitettyyn väitteeseen, että Senioriliikkeen ajama työeläkeindeksin muutos palvelee vain suuria eläkkeitä saavia. Näinhän ei ole. Eläketurvakeskuksen taulukko kertoo, kuinka paljon ihmisiä kuuluu kuhunkin eläkkeensaajaryhmään. Ylivoimaisesti suurin ryhmä 41,3 % saa alle 1229 euroa eli alle EU:n määrittelemän köyhyysrajan.” – –

  https://1590354.166.directo.fi/@Bin/f1ec1eb8388534114070950383cb099e/1600507262/application/pdf/528111/Seniorilehti%201_2019_web.pdf

  Jos ikäihmisille suunnitellaan palveluasuntokortteleita, niiden asumiskustannukset ja tarjottujen hoitopalveluiden hinnat tulee sovittaa myös em. eläkeläisköyhille (huom. tämä ei ole solvausta).

  Senja-kortteli on onnistunut siinä, että se tarjoaa niin vuokra-, aso-asunto- kuin omistusasuntoasumistakin. Vielä kun Senja-korttelin lähelle saataisiin Kortepohjan keskustan täydennysrakentamisen suunnittelussa esim. posti, apteekki, suutari, tieto- ja kodinkonehuolto, Alko, Kelan etäpiste jne..

  Ilmoita asiaton viesti

   • Kirsiomp
    Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä #3247465 Kirjoittaja
    Vastaus kommenttiin: #3247449

    Tässä poiminta Seniorilehdestä 1/2020 (vrt. IS:n artikkeli):

    ”KUNTOUTUS VAATII palvelujärjestelmän muutosta

    Toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa vallitsi yleissairaalajärjestelmä, jossa sekä kuolevia että paranevia potilaita hoidettiin samassa yksikössä. WHO käynnisti jo 1960-luvulla järjestelmän muuttamisen siten, että akuutti erikoishoito eriytettiin omaksi sairaalaksi ja pitkäaikaiset potilaat olivat omissa pitkäaikaissairaaloissa.

    Kuntoutuksen kehittyessä pitkäaikaisyksiköiden tarve väheni. Euroopan konservatiivisten osastojen toimintakulttuuri kyseenalaistettiin, potilaat olivat liian terveitä vuodekeskeiseen hoitotapaan. Kun vuodelevon todettiin huonontavan kuntoa, 1970-luvulla rajattiin sairaalan vuodeosaston hoitoaika EU:n alueella lakimääräisesti 30 vuorokauteen. Hoitajat ja hoitajajärjestöt olivat usein innokkaita muutoksen ajureita.

    Muutos tehtiin viimeisenä Ruotsissa, jossa 1992 lopetettiin yli kuukauden kestävä hoito vuodeosastoilla. Ruotsin pitkäaikaisosastojen huoneet olivat isoja ja usein kalustettu omin huonekaluin vastaten olemukseltaan vanhainkoteja. Siksi uudistukseen ei ollut kiirettä.

    Suomessa pitkäaikaista vuodeosastohoitoa oli vuonna 2018 yhteensä 1282 sairaansijaa, hoitoaika 1,5 vuotta. Lisäksi terveyskeskuksissa yli kuukauden kestävissä hoitojaksoissa oli viimeisten saatavissa olevien tietojen (31.12.2015) noin 1500 potilasta. Yhteensä vuodeosastoilla oli yli kuukauden kestävissä jaksoissa noin 2500 vanhusta. Lukua voidaan verrata koko palvelujärjestelmässä kuntoutuksessa olevien potilaiden lukumäärään, joka oli 708.

    Eli jos pitkäaikainen vuodelepo huonontaa myös suomalaisen vanhuksen kuntoa, niin tietoisessa kuntoa huonontavassa hoidossa on kolme kertaa niin monta vanhusta kuin kuntoutuksessa. Järjestelmässä on tekemättä 1970 luvun rakenneuudistus, josta on kulunut jo 45 vuotta. Palvelujärjestelmämme on tältä osin elävä hoitotieteen museo.

    Suomessa palvelujärjestelmä toimii eri tavalla. Nykytilanteessa viivytellään kuntoutuksen aloittamisen kanssa turhaan. Terveyskeskuksen vuodeosastolla potilas saa olla 3 kuukautta, jonka jälkeen sairaala saa itse tehdä pitkäaikaisen hoitopäätöksen. Nyt tiedetään, että kuntoutuksella on aikaikkuna. Tulos on parempi, jos se aloitetaan heti. Kuntoutus aloitetaan mahdollisimman nopeasti, viimeistään kuukauden kuluttua hoitojakson alusta.

    Ongelmana ovat vielä terveyskeskusten ahtaat rakennukset. Harvassa terveyskeskuksessa on potilaalla mahdollisuus päivittäiseen tunnin ulkoiluun. Kuntoutuksen osaaminen, välineistö ja tilat puuttuvat. Ääritapauksessa kuntoutustila oli otettu tilapäisesti henkilökunnan kahvihuoneeksi.

    Potilaan oikeus hyvään hoitoon ei toteudu. Moni ikääntynyt, joka voitaisiin kuntouttaa toimintakyiseksi ja selviämään itsenäisesti kotona tukipalveluin jää kuntouttamatta.

    Olennaista on riippumaton asiantuntijaelin päätöksenteossa. Sairaaloiden oikeus tehdä yksin pysyviä hoitopäätöksiä tulee lopettaa. Kuntoutusjakson jälkeen tarvittavista tukipalveluista päättää sama asiantuntijaelin.

    ERKKI VAURAMO professori emeritus, Aalto yliopisto”

    Lähde:

    https://1590354.166.directo.fi/@Bin/8c7d132d3f36c19ecdfca3ce2f10eeca/1600509157/application/pdf/607843/Seniorilehti_1_2020_web.pdf

    Ilmoita asiaton viesti

 6. topira
  Topi Rantakivi #3247756

  Oletko unohtanut sen tosiasian, että kokoomus tyrmäsi hoitajamitoituksen ja keskusta yritti asiassa alentaa hoitajamitoituksen kokoomuksen mieliksi?

  Ilmoita asiaton viesti

  • Kirsiomp
   Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä #3247772 Kirjoittaja
   Vastaus kommenttiin: #3247756

   Topi, yrittäisin katsoa jo eteenpäin ja muistuttaa päätöksentekijöitä siitä, että kansalaiset muistavat hyvin jo luvatut toimet vanhustenhoidon parantamiseksi: ne 25 kohdan listan muutkin toimet kuin vain hoitajamitoitusta koskevat – ja kaikki kun eivät vaadi edes rahaa vaan parempaa johtamista, jalkauttamista ja valvontaa.

   Ilmoita asiaton viesti