Asia C‑58/22: Edellytykset, joiden on täytyttävä, jotta voidaan katsoa, että henkilö on saanut lainvoimaisen tuomion.

 

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

25 päivänä tammikuuta 2024 (*)

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 50 artikla – Ne bis in idem ‑periaate – Rikosoikeudellinen in rem ‑menettely – Syyttäjän antama määräys menettelyn lopettamisesta – Samaa tekoa koskevan myöhemmän rikosoikeudellisen in personam ‑menettelyn sallittavuus – Edellytykset, joiden on täytyttävä, jotta voidaan katsoa, että henkilö on saanut lainvoimaisen tuomion – Perusteellista tutkintaa koskeva vaatimus – Mahdollisen todistajan kuulematta jättäminen – Asianomaisen henkilön kuulematta jättäminen ”epäiltynä”

– – Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artiklassa vahvistettua ne bis in idem periaatetta

on tulkittava siten, että

henkilöä ei voida pitää kyseisessä 50 artiklassa tarkoitetulla tavalla lopullisesti vapautettuna rikoksesta siksi, että syyttäjäviranomainen on määrännyt menettelyn lopettamisesta, kun asianomaisen henkilön oikeudellista asemaa kyseisen rikoksen muodostavasta teosta rikosoikeudellisesti vastuussa olevana henkilönä ei ole tutkittu.

Lähde: Asia C‑58/22

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu