Asunto-osakkeenomistajat voivat päättää yksimielisinä yhtiökokousta pitämättä sille kuuluvasta asiasta

 

Nyt kun asuntojen uudisrakentamisen hiljennyttyä vanhojen asunto-osakeyhtiöiden hallituksia ja isännöitsijöitä lähestytään eri suunnista ja markkinoidaan usein tarpeellisia – myös usein tarpeettomia – remontteja tehtäväksi, osakkeen omistajien tulee olla valppaita, että heidän toimi- ja päätösvaltaansa ei kavenneta tarpeellisista remonteista päätettäessä. Hallituksen päätösvallalla ei saa kävellä yhtiökokoukselle kuuluvan asian ylitse. (Kuvituskuva, clip art).

Muutamia esimerkkejä:

Viikon kysymys: Kylpyhuoneen remontti ja yhtiöjärjestyksen muutos

Viikon kysymys: Kenellä on kunnossapitovastuu lattialämmityksestä?

Viikon kysymys: Miten saada asia yhtiökokouksen esityslistalle?

Lähde

Ks. ajantasainen (22.12.2009/1599) Asunto-osakeyhtiölaki:

6 luku

Yhtiökokous

Yleiset säännökset

1 §

Osakkeenomistajien päätöksenteko

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jollei päätösvaltaa laissa tai yhtiöjärjestyksessä ole uskottu yhtiön hallitukselle.

Osakkeenomistajat voivat kuitenkin päättää myös yhtiökokousta pitämättä sille kuuluvasta asiasta silloin, kun he ovat yksimielisiä. Tällainen päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

2 §

Toimivalta

Yhtiökokous päättää asioista, jotka sille tämän lain nojalla kuuluvat. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiökokous päättää sellaisesta hallituksen ja isännöitsijän toimivaltaan kuuluvasta asiasta, josta ei muualla tässä laissa erikseen säädetä.

Jäljempänä 7 luvun 7 §:ssä säädetään yhtiön hallituksen ja isännöitsijän toimivaltaan kuuluvan asian saattamisesta yhtiökokouksen päätettäväksi. Jos osakkeenomistajat ovat yksimielisiä, he voivat päättää asiasta, jonka hallitus voi siirtää yhtiökokouksen päätettäväksi.

Osakkeenomistajat voivat kuitenkin päättää myös yhtiökokousta pitämättä sille kuuluvasta asiasta silloin, kun he ovat yksimielisiä. (tummennus oma)

Lähde

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu