Edustajakannedirektiivin kautta parempaa ja tasa-arvoisempaa oikeusturvaa yhä useammalle

 

Oikeusministeri Henriksson: Edustajakannedirektiivi vahvistaa kuluttajien asemaa

 

EU:n kilpailukykyneuvosto hyväksyi tänään omalta osaltaan edustajakannedirektiivin. Direktiivin tavoitteena on vahvistaa kuluttajien oikeuksien toteutumista.

Edustajakanteella halutaan vahvistaa kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä, jos elinkeinonharjoittaja on rikkonut kuluttajan oikeuksia suojaavaa lainsäädäntöä. Tavoitteena on parantaa kuluttajien oikeuksien toteutumista tilanteissa, joissa sama tuote tai palvelu on aiheuttanut haittaa usealle kuluttajalle.

– Olen tyytyväinen, että neuvostossa saavutettiin yhteisymmärrys edustajakannedirektiivistä. Mahdollisuus vaatia hyvitystä edustajakanteella olisi EU:n tasolla uusi avaus, joka mahdollistaisi kuluttajien oikeuksien toteutumisen nykyistä tehokkaammin, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo. – – (ks. koko teksti klikkaamalla otsikkoa)

Toisaalta direktiivissä pyrittäisiin estämään perusteettomien edustajakanteiden nostamista ja huomioimaan myös muutoin elinkeinonharjoittajien oikeusturvatarpeet. Lisäksi direktiivi parantaisi sisämarkkinoiden toimivuutta tasapuolistamalla elinkeinonharjoittajien kilpailuympäristöä. – –

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190721#Pidp446308288

 

 

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu