EIT ei enää ota valitusasioita, joissa ei ole kärsitty merkittävää haittaa, vaikka ihmisoikeusloukkausta ei ole tutkittu kansallisesti

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190721#Pidp446308288

Kuka tai mikä instanssi esiarvioi EIT:ssä ns. ei-merkittävän ja edelleen merkittävän haitan? Eikö se ole yksilöllistä, tilanne- ja kulttuurisidonnaista, mikä on kullekin muutoksenhakijalle merkittävä haitta?.. Jos köyhältä viedään päivän ainoa riisiannos tai sen menettää upporikas, niin jokainen voi tässä kohdin erottaa ei-merkittävän ja merkittävän haitan eron. Muutoksenhakutilanteet eivät ole näin mustavalkoisia 🙁

Ulkoministeriö uutisoi 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 pöytäkirja voimaan tänään 1.8.2021: valitusaika Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen lyhenee siirtymäajan jälkeen 4 kuukauteen

Olen ehdottomasti sitä mieltä, että valitusajan lyhenemistä merkittävämpi muutoksenhakijoiden kannalta tässä muutoksessa EIT:ssä on se, että ”muutos koskee ihmisoikeusvalituksen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa niin sanotun ei-merkittävän haitan osalta. Muutoksen jälkeen tutkittavaksi ei enää oteta asioita, joissa valittaja ei ole kärsinyt merkittävää haittaa, vaikka ihmisoikeusloukkausta ei olisikaan asianmukaisesti tutkittu kansallisessa tuomioistuimessa. Näin ollen Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei enää käsittele vähäpätöisiksi luonnehdittavia valitusasioita.”

Siis se, että ”Muutoksen jälkeen tutkittavaksi ei enää oteta asioita, joissa valittaja ei ole kärsinyt merkittävää haittaa, vaikka ihmisoikeusloukkausta ei olisikaan asianmukaisesti tutkittu kansallisessa tuomioistuimessa.”

Ihmisoikeusloukkaukset saatava helpommin käsittelyyn kansallisiin tuomioistuimiin, mutta miten se tapahtuu? Mitkä ovat ns. ihmisoikeusloukkauksia? Onko meillä niistä riittävästi omaa oikeuskäytäntöä?

Tässä muutoksessa korostetaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen valitusjärjestelmän toissijaisuutta suhteessa ihmisoikeussopimuksen kansalliseen soveltamiseen. Muutoksen siirtymäajat huomioiden väitetyt ihmisoikeusloukkaukset tulee jatkossa käsitellä ensisijaisesti kansallisissa tuomioistuimissa.

Lähde

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu