Elyt ja avit rikkovat YVA-, Ympäristötieto- ym. direktiivejä (LSL 57 §) ja syyllistyvät ”epävarsinaisiin laiminlyöntirikoksiin”

 

 

 

Liito-orava on vaarantunut laji ja kaipaa suojelua

(Kuvituskuva. Lähde: clip art)

Oikeana historiallisena ja tapahtuneena esimerkkinä otsikkoasiaan, jossa – tässä tapauksessa viranomaisilla itsellään – on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää seurauksen syntyminen:

Jyväskylässä 19.3.2019 jätetyt LSL 57 §:n mukaiset vireillepanot (2 erillistä vireillepanoa) ohitettiin K-S:n Ely-keskuksen taholta törkeillä ja tahallisilla toimilla kun kaikki puut Ramoninkatu 4:ssä, Rikosseuraamuslaitoksen avovankilakampuksella ja elinvoimaisella liito-oravien elinpiirissä, kaatuivat samana 1.4.2019 Aprillipäivänä kun K-S:n Ely-keskus kirjoitti päätöstään toiselle LSL 57 §:n mukaiselle viereillepanijalle ja toisen vireillepanijan kuulemisaika oli parhaillaan menossa ja sille annettu määräaika päättyi 9.4.2019. Myöskään KHO, sisäministeriö – tai edes Jyväskylän poliisi – ei vireillepanoista ja tehdyistä ilmoituksista ja rikosilmoituksista mitään ”piitanneet” – tai että olisivat vaivautuneet edes ”rikospaikalle”..  Kuinka paljon Suomessa näitä LSL:n 57 §:n vireillepanoja ja vireillepanojen tarkoituksena olleita luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia jätetään viranomaisten itsensä taholta estämättä? 

Ks. asiaan tuore KKO (R2022/265) Faktalaatikko:

Epävarsinainen laiminlyöntirikos

Rikosoikeudellinen vastuu voi perustua tekoon tai tekemättä jättämiseen eli laiminlyöntiin. Laiminlyönti on rangaistava, jos rikoksen tunnusmerkistössä niin nimenomaan määrätään. Esimerkiksi verotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voidaan tuomita veropetoksena.

Laiminlyönnistä voidaan rangaista myös, jos rikoksen tunnusmerkistössä puhutaan vain aktiivisesta tekemisestä. Esimerkiksi murhan tunnusmerkistöön sisältyy, että tekijä ”tappaa toisen”.

Tällöin rankaiseminen edellyttää, että tekijä on jättänyt estämättä tunnusmerkistön mukaisen seurauksen syntymisen, vaikka hänellä on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää seurauksen syntyminen. Tällainen velvollisuus voi perustua virkaan, toimeen tai asemaan, tekijän ja uhrin väliseen suhteeseen, tehtäväksi ottamiseen tai sopimukseen, tekijän vaaraa aiheuttaneeseen toimintaan tai muuhun niihin rinnastettavaan syyhyn. Tällaista rikosta kutsutaan epävarsinaiseksi laiminlyöntirikokseksi.

Lähde

Kyllä Suomen tulee katsoa peiliin ennen kuin se arvostelee esim. Unkaria oikeusvaltioperiaatteiden kohdalta. Jokainen EU-jäsenmaa laittakoon oman tonttinsa kuntoon näiden yhteisten EU:n perusoikeuskirjan mukaisten oikeusvaltioperiaatteiden toteuttamiseksi. 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu