EU-oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskeva ns. whistleblower -direktiivi Suomessa voimaan!

 

Euroopan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskevaa ns. whistleblower -direktiivin toimeenpano on Suomessa myöhässä. Lailla kielletään ilmoittajaan kohdistuvat vastatoimet.

Whistleblower-direktiivin täytäntöönpanoa koskeva kansallinen lakiesitys myöhästyi Suomessa direktiivin asettamasta määräajasta. Viivästymiseen on vaikuttanut muun muassa lakiluonnoksen taustalla olevan EU-sääntelyn laajuus sekä lausuntokierroksella saatu erittäin runsas palaute.

Lähde

Ks. myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (OM028:00/2018 Säädösvalmistelu)

Säädösvalmistelu ja kehittäminen valtioneuvostossa

Tärkeää huomata, että ”Ilmoittajansuojaa ei ole ennen lain voimaantuloa”

Toimeenpanon kannalta tärkeää on, että väärinkäytöksen ilmoittajalle ei voida antaa ilmoittajansuojelulain mukaista oikeussuojaa ennen kuin kansallinen laki on tullut siirtymäsäännöksineen voimaan. 

Tästä syystä myöskään tulevan ilmoittajansuojelulain mukaisia ilmoituskanavia ei ole tarkoituksenmukaista perustaa ennen kuin laki tulee voimaan.  

Hallituksen esityksen antamisen jälkeen eduskunta käsittelee esityksen ja päättää lain voimaantulosta. 

Lue lisää ilmoittajan suojelusta tämän linkin takaa.

Lähde

 

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu