EU:n tuomioistuin: Kesähakkuita tulee rajoittaa eläinten pesintöjen turvaamiseksi

 

 

Kiinnitän huomion uutiseen eu-tuomioistuimen tuoreesta päätöksestä, jolla tulee olemaan merkittävät myönteiset vaikutukset Suomen luontoon ja erityisesti tehtäviin avohakkuisiin:

”EU:n tuomioistuin: Kesähakkuita tulee rajoittaa eläinten pesintöjen turvaamiseksi”

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

4 päivänä maaliskuuta 2021

Ennakkoratkaisupyyntö – Ympäristö – Direktiivi 92/43/ETY – Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu – 12 artiklan 1 kohta – Direktiivi 2009/147/EY – Luonnonvaraisten lintujen suojelu – 5 artikla – Metsätalous – Kiellot suojeltujen lajien suojelemiseksi – Suunniteltu päätehakkuu – Alue, jolla esiintyy suojeltuja lajeja

Yhdistetyissä asioissa C-473/19 ja C-474/19

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu