EU:n yleinen tietosuoja-asetus henkilötietojen käsittelyssä vaatii, että vähintään yksi 6 artik. 1 kohdan edellytyksistä täyttyy

Mistä voit tietää, oletko joutunut rikoksen uhriksi? Mistä voit tietää, onko henkilökohtaisia terveystietojasi käsitelty ilman lupaasi tai ilman suostumustasi; tai onko terveystietojasi hyväksikäytetty siten, että Sinulle on aiheutunut siitä rikosvahinkolailla korvattavia vahinkoja?        (Kuva: clip art)

Ks. ajantasainen (29.12.2005/1204) Rikosvahinkolaki.

Oikeusministeriön julkaisuja 2023:7

Mietintöjä ja lausuntoja

Sivu 27:

  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus asettaa edellytykset henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudelle. Asetuksen mukaan käsittely on lainmukaista ainoaan silloin, kun vähintään yksi asetuksen 6 artiklan 1 kohdan edellytyksistä täyttyy. Lisäksi tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa säädetään erikseen erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelystä ja 10 artiklassa rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittelystä. Asetuksen 9 artiklan mukaan erityisiä henkilötietoryhmiä ovat esimerkiksi terveyttä koskevat tiedot. Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittely on asetuksen mukaan kielletty, ellei käsittelyyn sovellu jokin 9 artiklan 2 kohdan poikkeuksista. [tummennukset omia]
  • Rikostietojen käsittely puolestaan on 10 artiklan mukaan sallittua vain viranomaisen valvonnassa tai silloin, kun se sallitaan unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa säädetään asianmukaisista suojatoimista rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi.

Lähde

Ks. Yleinen tietosuoja-asetus

Anna oma lausuntosi ”Rikosvahinkolain uudistaminen; työryhmämietinnöstä” – lausuntopyynnön diaarinumero VN/5107/2022.

Vastausaika päättyy jo 10.5.2023. Tästä pääset suoraan Lausuntopalvelu.fi -palveluun.

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu