Hallintolaki ei koske lainkäyttöä, esitutkintaa, poliisitutkintaa, ulosottoa, sotilaskäskyjä tai hallinnon sisäisiä määräyksiä

 

 

Voimassa olevaa Hallintolakia tulee pikaisesti uudistaa monilta osiltaan(!):

Mitä me itse asiassa teemme ajantasaisella (6.6.2003/434) Hallintolailla, jossa mm. 4 § (on myös muita kyseenalaisia Hallintolain §:iä) on Suomen perustuslain ja EU:n perusoikeuskirjan vastainen ja kuuluu näin:

”4 §

Soveltamisalan rajaukset

Tätä lakia ei sovelleta lainkäyttöön, esitutkintaan, poliisitutkintaan eikä ulosottoon. Lakia ei sovelleta myöskään sotilaskäskyihin eikä muihin tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista koskeviin hallinnon sisäisiin määräyksiin [huom. viranomaisten ja tuomioistuinten esteellisyyttä koskien HE 78/2000 vp; Hallintolaki 27 § Esteellisyys; Valtion virkamieslaki 14 §; myös KHO:n, Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja oikeuskanslerin omat hallinnon sisäiset työmääräykset ja ohjeet].

Tämän lain säännöksiä ei sovelleta ylimpien laillisuusvalvojien harjoittamaan laillisuusvalvontaan, ellei erikseen toisin säädetä.

3 momentti on kumottu L:lla 9.5.2014/368.”

Lähde (samaa aihetta käsitellyt US Puheenvuoro 20.4.2024) Tulisiko Hallintolain 4 §:n 2 momentin säädöstä muuttaa? Kun kanteluita ei tutkita, niin ”erityisiä syitäkään” ei löydetä

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu