Hallituksen kehysriihessä tulee kiireellisenä turvekeskustelussa käsitellä rahkasammaleen nostoa koskeva nykyinen ja tuleva sääntely

Rahkasammaleen nosto uhkaa viimeisiä luonnontilaisia soita Suomessa.

Katso uusin Jyväskylän ylioppilaslehti Jylkkäri

Siinä on erinomainen artikkeli ja haastattelu Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen opettaja Saana Kataja-ahon haastattelusta sekä artikkeliin on kerätty tietoa Suomen luonnonsuojeluliiton Pirmanmaan ja Keski-Suomen piirin asiantuntijoilta.

Artikkeli nostaa keskusteluun lähes täysin piilossa pidetyn rahkasammaleen noston, johon ei tarvita ympäristölupaa ja joka voidaan sallia vain maanomistajan luvalla.

Pirkanmaan luonnonsuojeluliitto on esittänyt ympäristöministeriölle rahkasammaleen noston asettamisen kiireellisenä luvanvaraiseksi. Ympäristöministeriö on aloittanut aiheesta käytävän keskustelun jo vuonna 2017.

Mitä asialle nyt kuuluu?

”Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön vastaus ei osoita keinoja luvattoman pintaturpeen noston suitsimiseksi”

 • Rahkasammalen nosto voimassa olevien lakien mukaan suoraan edellytä minkään ympäristölain mukaista ennakollista lupatai ilmoitusmenettelyä (!)

 • Ennakollisen lupamenettelyn sijaan korjuuseen tulevat sovellettavaksi tapauskohtaisen harkinnan perusteella
 • luonnonsuojelulaki (1096/1996),
 • vesilaki (587/2011),
 • ympäristönsuojelulaki (527/2014),
 • metsälaki (1093/1996),
 • maankäyttöja rakennuslaki (132/1999) sekä
 • jätelaki (646/2011).
 • Viranomaiset voivat puuttua rahkasammaleen nostoon jälkikäteisin käskyin, kielloin ja velvoittein, joita voidaan tarpeen mukaan tehostaa uhilla.

 • Helmiohjelman puitteissa voidaan ELYkeskusten ja maanomistajien kesken keskustella soidensuojelun täydennysehdotukseen sisältyneiden soiden vapaaehtoisesta suojelusta sekä muiden arvokkaiden soiden suojelusta
 • Ympäristöministeriö on selvittämässä parhaillaan ohjauskeinoja, joilla rahkasammaleen korjuutoiminnan ympäristövaikutuksia voidaan ehkäistä.
 • Näistä selvityksistä ympäristöministeriön tuleekin pian antaa julkisuuteen tietoja sekä sammaleen korjuulle tulee antaa tarkemmat valtakunnalliset ohjeet ja valmisteltava kiireellisenä lait.

Lähde

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu