Heikki Känsälälle: Tourujokikunnostuksen ja tärkeän raakavedenottoaltaan, Tuomiojärven, kohdalla noudatetaan Weser-päätöstä

 

 

Heikki, älä huoli, kerron heti, kun on jotain uutta kerrottavaa ns. Jyväskylä-ilmiön suhteen eli että Jyväskylän Tourujokikunnostuksen ja Hippos-hankkeen ym. merkittävien hankkeiden puuttuvat YVA- ja SOVA-menettelyt ja niiden lailliset kuulemiset ja kuuluttamiset lopultakin tehdään tuoreilla luonto- ja ympäristöselvityksillä – taitaa molemmissa olla yli 5 vuoden vanhat hanke- ja kaava- ym. selvitykset ja arvioinnit.. Ja Rise-avovankilakampusellahan niitä ei Tourujokivarressa tehty lainkaan..

Ilmastonmuutos on edennyt nyt niin vauhdikkaasti viimeisenä 5 vuotena ja siksi on syytä vaikutukset arvioida tässä nykyisessä sään ääri-ilmiöiden runtelemassa tilanteessa, jossa sade- ja kuivuuskaudet tuovat uusia, ennalta arvaamattomia ja ennen arvioimattomia ympäristövaikutuksia kaikelle kaavoitukselle, maankäytölle ja rakentamiselle.

Heikki, tervetuloa tutustumaan Tourujoen ainutlaatuiseen luonto- ja kulttuurimaisemaan Jyväskylään! 🙂

Kannattaa piipahtaa Tourujoella sijaitsevassa ns. Makkaramutkassa – siellä on ihanan hiljaista ja viileää kesähelteillä. Kokeilkaapa! Joenrannassa olevat pitkospuut ja infotaulut odottavat kulkijaa suojeltavassa tervaleppämetsässä..

Tourujokivartta kun ei soisi pilattavan luonnonmukaisten rantojen betonikivetyksillä tai hukuttamalla joen keskipaikkeilla oleva 3,1 ha suuruinen LS-alue jokikunnostuksen ja padon purun yht[e]ydessä ..

Huomioitava, että suunnitellussa jokikunnostuksessa ja pohjapadon purussa vaikutuksia esim. vedenvirtauksiin ja -korkeuksiin ei ole pätevästi arvioitu niin jokikunnostuksessa kuin Tuomio- ja Palokkajärvilläkään.

Tuomiojärvi on korvaamaton raakaveden ottoallas ja veden laatua tulee varjella jo siitäkin syystä.

Ns. Weser-päätös ohjaa tätäkin suunnittelua ja toteutusta.

 

Heikki, ks. Weser-joen eri osien syventämishanke (Asia C‑461/13),

– – (32) Saattaa olla perusteltua poiketa tietyin edellytyksin vesien tilan edelleen huononemisen ehkäisemistä tai hyvän tilan saavuttamista koskevista vaatimuksista, jos epäonnistuminen johtuu ennalta arvaamattomista tai poikkeuksellisista oloista erityisesti tulvien ja kuivuuden aikana, tai jos pintavesimuodostuman fyysisiä ominaisuuksia tai pohjavesimuodostumien pohjaveden korkeutta on muutettava erittäin tärkeän yleisen edun vuoksi, edellyttäen että kaikki käytännössä mahdolliset toimenpiteet vesimuodostuman tilaan kohdistuvan haittavaikutuksen vähentämiseksi on toteutettu.ˮ – –

Toissijainen lähde Kommenttini Henna Virkkuselle: YVA-/SEA-direktiivin ja YVA- ja SOVA-lakien noudattaminen lisää turvallisuuttamme (US-Puheenvuoro 23.3.2024)

 

 

 

Miten se edistää näiden em. haittavaikutusten vähentämistä, jos me nyt ”pölläytämme” Tourujokikunnostuksella vuosikymmeniä sitten Tourujokeen valutetut ja hautautuneet teolliset paperitehdasalueen myrkyt ja jäämät ylös pinta- ja uimavesiin? Tai jos Tuomiojärvellä sijaitsevat Eerolanlahden ja Rautpohjanlahden alueet, jotka ovat merkittäviä Natura-lintuvesialaueita, ruopataan tärkeällä raakavesialtaallamme Tuomiojärvellä – ja siten pilataan myös juomavedet?

 

 

Miksi toimivaltaiset viranomaiset eivät virkavastuullaan näissä asioissa nyt toimi? (Valtion virkamieslaki 14 §)

 

K-S:n Ely on sallimassa kaikki edellä kerrotut toimet ilman ympäristövaikutusten arviointeja. Miksi ympäristöministeriö ei jätetyillä kanteluilla valvo, mitä meillä täällä Jyväskylässä oikein touhutaan? Ja miksi oikeuskansleri ei tutki asiassa tehtyjä kanteluita?

 

Kyllähän näin toimien täyttyy lopulta se, että yli 2 vuotta vanhoja kanteluasioita ei tutkita. Erityisen painavan syyn mukaisesti asiat tulisi nyt jo vihdoin tutkia; ja mikä voisi olla erityisempi syy, kuin että Tourujokikunnostuksella pilataan Taulumäen pohjavedet ja Tuomiojärven juomavedet ja aiheutetaan jatkoa ajatellen ennalta arvaamattomat ja hallitsemattomat tilanteet ilmastonmuutoksen aiheuttamien haitallisten vaikutusten torjumiseksi näillä Jyväskylän Kehä Vihreillä ja Kehä Sinisillä.

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu