Helsingin hao on Sevesco III -direktiivin perusteella linjannut 390 m suojavyöhykkeen asuinrakennusten ja suuronnettomuusvaaran välille

Kuvassa Laukaan avovankila, nykyinen Jyväskylän vankila (2019). Kuva: Ulla Jylhä/ Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry.

Taustaa tämän blogin varsinaiseen aiheeseen

Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry on raivokkaan Rise-avovankilakohun jälkeen lopettanut toimintansa. Kymmeniä vuosia ansiokkaasti toimineen asukasyhdistyksen päätoimialue oli Jyväskylän alakaupungissa Tourujokilaakso – Tourula, Puistola ja Kangas.

Laukaan avovankila ts. Jyväskylän vankila tuotiin v. 2019 – 2020 Seveso III -direktiivin ja MRL:n asemakaavoja ohjaavan kaavan käyttötarkoituksen ja 25.11.2016 lainvoiman saaneen Jyväskylän yleiskaavan vastaisesti nykyiseen sijaintiinsa Ramoninkatu 4:ään.

Näin tapahtui ja Rise-avovankilakampus toteutettiin Jyväskylään luonnon monimuotoisuusarvoiltaan rikkaan Tourujoen ranta-alueelle ja vain 20 metriä junaradasta ja läheisen Jyväskylän päärautatieaseman lähelle, jossa myös varastoidaan Äänekosken biotuotetehtaalle meneviä räjähdysvaarallisia junavaunuja.

Hankkeen hankekaava ja avovankilahanke toteutettiin väkivalloin asukkaiden, naapureiden ja asianosaisten suuresta vastustuksesta huolimatta.

Laukaan avovankila (Jyväskylän vankila) nousi nykyiselle sijainnilleen kesällä v. 2020, vaikka muutoksenhakijat olivat vedonneet ko. sijaintipaikan korkeaan suuronnettomuusriskiin ja hankkeen tuomisesta Jyväskylän yleiskaavan vastaisena Kehä Vihreän -viheralueelle ja -reitille ja Luontodirektiivin liitteen IV -vastaisesti liito-oravien elinvoimaiseen lisääntymis- ja levähdyspaikkaan ja Metsälain 10 §:n mukaiseen suojeltavaan rantalehtoon..

Ks. Hallinto-oikeus ei sallinut kerrostalorakentamista Valion tehtaan suojavyöhykkeelle

– – Suomessa lainsäädäntö huomioi muun muassa Euroopan unionin neuvoston niin kutsutun Seveso III -direktiivin. Osittain asuinkäyttöön muutettavaksi suunniteltu kerrostalo sijaitsee Valion Pitäjänmäen tehtaan Seveso-laitoksen niin sanotulla konsultointivyöhykkeellä, noin 390 metrin etäisyydellä laitoksesta. – –

Lähde

Kun nyt seurataan päivittäin Ukrainan ja Venäjän välistä ”droonisotaa”, niin ei ole vaikeaa päätellä, että Jyväskylän vankilan toiminta tulisi siirtää pikaisesti muualle ja miettiä ko. rakennusryhmälle turvallisempi uusi ei-vuorokautinen käyttötarkoitus, jossa ei siis asuta ja majoituta ympärivuorokautisesti, kuten nykyisessä avovankilassa.

Nykyinen Rise-avovankilan asemakaavakin tällä hetkellä määrää, että vain 20 % tontin kokonaiskerrosneliöistä voi olla asuinkäytössä (!)

Tulee selvittää ja valtuustossa päättää, olisiko tässä nyt hyvä Jyväskylän uuden Poliisi- ja/oikeuslaitoksen paikka?

Tai oiva uusi sijainti keskisuomalaisten taiteilijoiden ja käsityöläisten toimitaloksi?

Ks. Pitkäkatu 25:n kulttuurimiljöö kuuluu kaupunkilaisille -adressi: Me allekirjoittaneet vaadimme, ettei Pitkäkatu 25:n tontille sallita täydennysrakentamista, vaan että tontin nykyinen rakentamiskielto pidetään voimassa.

Itse kannattaisin nykyisen avovankilan rakennusryhmän antamista taiteilijoiden, käsityöläisten, kirjailijoiden ja mikroyrittäjien käyttöön alueen kulttuuri- ja perinnehistoriaa kunnioittaen.

Voisikohan Ramoninkatu 4:n rantaan saada rakentaa vielä vaikkapa pienen vuokrattavan yleisen rantasauna-/kahvilan – ja Jyväskylän keskustasta puuttuvan minigolfkentänkin! 😉

Nyt kaikki ideoimaan! 🙂

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu