Hyvä pääministeri Marin, olisiko myös boomereiden kanssa hyvä käydä avointa keskustelua ”Turvallisesta oikeusvaltio Suomesta”?

 

 

Alla kooste HE 173/2021 ”Hallituksen esitys eduskunnalle rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi”

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

– henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annettua lakia

– rajavartiolakia

– ulkomaalaislakia

– henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia

– henkilötietojen käsittelystä Tullissa annettua lakia

– sakon täytäntöönpanosta annettua lakia ja

– lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa annettua lakia.

HE 173/2021 tarkoituksena on

– tehdä rajanylitystietojärjestelmästä ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmästä annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön,

– nimetä eräät toimivaltaiset viranomaiset sekä täsmentää henkilötietojen käsittelyä ja liikenteenharjoittajien velvollisuuksia koskevaa sääntelyä,

– lisätä lakiin säännökset liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun määräämisoikeuden ja täytäntöönpanon vanhentumisesta,

– täsmentää tilanteita, joissa seuraamusmaksua ei määrätä, ja

– tehdä Schengenin yleissopimuksen ja Schengenin rajasäännöstön päivittämisestä johtuvat tekniset muutokset.

Lait on on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.

Osa laeista on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti, kun tietojärjestelmät otetaan komission päätöksellä käyttöön.

Lähde

 

+3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu