Hyvät tietohallintoviranomaiset! Kertokaa, milloin rekisteröidyiltä tulee pyytää nimenomainen suostumus henkilötietojen käyttöön?

Kuljettavatko ilmiöt meitä? Mikä tai ketkä synnyttävät ilmiöitä?...

Kuva: clip art

Luodaan eu-jäsenmaiden yhteinen sähköinen suostumuspalvelu

Voitaisiinko meillä Suomessa – myös koko EU:n alueella – luoda kaikkien viranomaisten yhteiskäytössä oleva suostumuspalvelu, jossa rekisteröidyltä pyydetään hänen omilla pankkitunnuksilla varmennettuna nimenomainen ja yksilöity suostumus hänen yksityisten henkilö- ja terveystietojensa käyttöön, koska tällainen yksilöity suostumus on tietosuojan kannalta välttämätöntä yksilön oikeuksien suojelulle, mutta myös julkisten ja yksityisten rekisterinpitäjien oikeuksien suojelulle.

Ks. Jehovan todistajille annettu päätös ”Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: Euroopan ihmisoikeussopimusta ei loukattu henkilötietojen käsittelyä koskevassa asiassa”

  • Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi asiassa olevan kyse ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden sekä yksityis- ja perhe-elämän kunnioituksen välisestä tasapainosta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi tuomiossaan, että vaatimus suostumuksen pyytämiselle oli ollut välttämätöntä yksilöiden oikeuksien suojelun kannalta. Lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että suullisen käsittelyn toimittamatta jättäminen oli ollut oikeutettua.

Lähde lkaisuajankohta 10.5.2023 Tietosuojavaltuutetun toimisto

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu