Hyvin matala-aktiivisen jätteen maaperäloppusijoitustilan sijaintialuetarkastelut Olkiluodossa. Ks. YVA-menettelyn hankevaihtoehdot.

Yhteisneuvottelu-käsite toimii sateenvarjona erilaisille neuvotteluille, joilla edistetään menettelyjen ja asiasisältöjen yhteensovittamista, tiedonvaihtoa ja yhteistyötä.

Hyvin matalaaktiivisen jätteen maaperäloppusijoitustilan perustaminen ensimmäistä kertaa Suomeen

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) suunnittelema jätteen maaperäloppusijoitustilan perustaminen Eurajoen Olkiluotoon, ydinvoimalaitoksen alueelle, on hanke, jota Suomessa ei ole vielä aikaisemmin toteutettu. Suomen lainsäädäntö mahdollistaa maaperäloppusijoituksen.

Alla YVAmenettelyssä olevat hankevaihtoehdot

VE0+ vaihtoehto:

Hanketta ei toteuteta ja sen sijaan voimalaitosjäteluolaa (VLJ) laajennetaan tarvittavilta osin kallioperäloppusijoitustiloja rakentamalla.

VE1 -vaihtoehto:

Rakentamaton alue käytössä olevan kaatopaikan koillispuolella; alueella kasvaa nuorta sekapuustoa. Maaperäloppusijoitustoiminnan rakentamisen yhteydessä alueen maaperän taso korotetaan riittävissä määrin. Tie valmiina.

VE3 -vaihtoehto: VLJluolanlänsipuolinen alue. Voimalaitosjäteluolan länsipuolinen vaihtelevamaastoinen kallioalue, joka on pääosin rakentamatonta aluetta. Kalliolla sijaitsee säämasto sekä pohjaveden mittauspisteitä, jotka huomioidaan uusien rakenteiden sijoittelussa. Alue tasoitetaan ennen maaperäloppusijoitustoiminnan aloittamista. Alueelle 3 tulee rakentaa uutta tieyhteyttä lyhyen matkaa (< 1km).

VE4 -vaihtoehto:

Vanha majoituskylä: pohja on tasaista hiekkamoreenitäyttöä, joka ei vaadi mittavaa kalliolouhintaa tai tasaamista; pohja on tasaista hiekkamoreenitäyttöä, joka ei vaadi mittavaa kalliolouhintaa tai tasaamista.Tie valmiina.

Kaikki hankevaihtoehdot ovat voimalaitosalueen pohjoispuolelle, puretun vanhan majoituskylän sekä kaatopaikan lähiympäristössä.

VE1 sijaitsee n. 23 metriä merenpinnan tasosta ja VE 3 ja VE4 sijaitsevat n. 67 metriä merenpinnan tasosta.

Lähde

Taustamateriaalia: Ympäristövaikutusten arviointimenettely hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituksesta Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella

Yleisölle suunnattu webinaari YVA-selotuksesta pidetään 17.6.2021 klo 18-20.

YVA-selostuksesta kuullaan suurta yleisöä, asianosaisia ja sidosryhmiä 1.6.–31.7.2021 välisenä aikana. Lausunnon tai mielipiteen voi esittää lausuntopalvelu.fi-sivustolla (aukeaa myöhemmin?) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@tem.fi. Lausunnon tai mielipiteen voi lähettää myös kirjeitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon: Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023 Valtioneuvosto. Kirjaamon käyntiosoite on TEM/Kirjaamo, Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki.

Annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä pyydetään viittamaan asian diaarinumeroon VN/10756/2021.

 

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu