Hyvinvointialueiden rahoitukseen uusi määräytymiskriteeri, joka kohdentaa rahoitusta yliopistosairaala-alueille. Lausuntoaikaa viikko!

Sote-lakeja parsitaan ja säädetään nyt kiireellä.. Julkisuuteen valmistelusta tuodaan vain murusia. Lainvalmistelun taso heikkoa.

Viikon lausuntoaika on liian lyhyt (13.4. – 21.4. eli pääsiäisenä), jos hyvinvointialueiden rahoitukseen esitetään tässä vaiheessa vielä uutta määräytymiskriteeriä, joka kohdentaa rahoitusta yliopistosairaala-alueille. Ehdotan, että tässä samassa lainvalmistelussa valmistellaan siirtymistä 21 hyvinvointialueesta yliopistosairaaloiden vetovastuulle eli vain 1/4 osaan hyvinvointialueiden määrästä.. Näin säästämme samalla valtavasti soten ja makun hallintomenoista ja voimme siirtää sen suoraan vaikka hoitajien palkankorotuksiin.

Lausuntopyynnössä, jonka vastausaika päättyy jo parin päivän päästä, valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain sekä eräiden muiden sote- ja pelastustoimen uudistuksen rahoitukseen liittyvien lakien muuttamisesta.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan mm. seuraavia muutoksia:

  • Kunnan peruspalvelujen valtionosuuslaissa säädettäisiin mm. perushinnoista vuoden 2022 tasossa ja täsmennettäisiin sitä, miten kunnilta hyvinvointialueille siirrettävät kustannukset tarkistetaan vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella.
  • Uudistuksen voimaanpanolaissa säädettäisiin lopullisesta kuntien tuloveron leikkausprosentista vuonna 2023. Vastaava muutos tehtäisiin verotusmenettelylakiin ja tuloverolakiin.
  • Hyvinvointialueiden rahoituksesta annettuun lakiin päivitettäisiin vuodesta 2023 lukien hyvinvointialueiden rahoituksen vuosittainen palvelutarpeen kasvun arvio ja säädettäisiin indeksikorotuksen laskentatavasta.
  • Hyvinvointialuekohtaisen rahoituksen määräytymisperusteisiin esitetään päivitettäväksi uusimpien kustannustietojen perusteella terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon tehtäväkohtaiset painotukset.
  • Terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon tarvetekijät ja niiden painokertoimet päivitetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimukseen perustuen.
  • Hyvinvointialueiden rahoitukseen esitetään uutta määräytymiskriteeriä, joka kohdentaa rahoitusta yliopistosairaala-alueille.
  • Hyvinvointialuekohtaista rahoitusta ehdotetaan tarkistettavaksi kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella. Hyvinvointialueille maksettaisiin vuonna 2024 kertakorvaus, joka vastaa vuoden 2022 toteutuneilla tilinpäätöstiedoilla korjatun rahoituslaskelman ja alkuperäisen vuoden 2023 rahoituksen erotusta aluekohtaisesti. Vastaava sääntely koskee jo kuntakohtaisen rahoituksen tarkistamista.
  • Valtiokonttorilakiin lisättäisiin hyvinvointialueiden taloustietojen raportointiin liittyvät Valtiokonttorin tehtävät.

Lait on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta. Voimaanpanolain ja verotusmenettelylakien muutokset viim. 1.10.2022.

Lähde

🙂 Anna lausuntosi asiaan viimeistään 21.4. mennessä täällä!

 

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu