Ihmisoikeusloukkauksia koskevaa eu-sääntelyä heikennetään. Mikä on ei-merkittävä haitta, jos sitä ei ole kansallisesti käsitelty?

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 15. pöytäkirja astuu lopulta voimaan, kun Italia sopimuspuolista viimeisenä ratifioi pöytäkirjan 21.4.2021. Pöytäkirja tulee voimaan 1.8.2021.

Valittaminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT) muuttuu osin merkittävästi:

  • valitusaika lopullisen kansallisen tuomion antamisesta lukien lyhenee nykyisestä 6:sta 4:ään kk:een, mutta 4:n kk:n määräaikaa valituksen tekemiseen EIT:lle sovelletaan vasta 1.2.2022 lukien. Lyhyempää valitusaikaa ei sovelleta sellaisiin tapauksiin, joissa lopullinen kansallinen tuomio on annettu ennen pöytäkirjan voimaantuloa eli ennen 1.8.2021.

 

  • muutoksen jälkeen tutkittavaksi ei enää oteta asioita, joissa valittaja ei ole kärsinyt merkittävää haittaa, vaikka ihmisoikeusloukkausta ei olisikaan asianmukaisesti tutkittu kansallisessa tuomioistuimessa. Näin ollen Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei enää käsittele vähäpätöisiksi luonnehdittavia valitusasioita.

 

  • muutoksen jälkeen korostuu Euroopan ihmisoikeussopimuksen valitusjärjestelmän toissijaisuus suhteessa ihmisoikeussopimuksen kansalliseen soveltamiseen. Ihmisoikeusloukkaukset tulee käsitellä ensi sijassa kansallisissa tuomioistuimissa.

 

  • muutoksen jälkeen EIT:n tuomariehdokkaille asetetaan 65 vuoden yläikäraja

 

  • muutoksella poistetaan valitusasian osapuolten mahdollisuus vastustaa jaoston päätöstä luopua toimivallastaan suuren jaoston hyväksi asioissa, joihin liittyy tärkeä yleissopimuksen tulkintaa koskeva kysymys tai joissa ratkaisu olisi mahdollisesti ristiriidassa EIT:n aiemman oikeuskäytännön kanssa.

Lähde

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu