Jari Kilpisen hyvä avaus saada julkinen rakennusalan toimija toimimaan myös lain, asetusten ja määräysten mukaisesti

Kuvituskuva nopealiikkeisen moraalittoman rahan aiheuttamista rakentamisen ongelmista, niin ykstyisellä kuin julkisellakin puolella
Yhteiskuntamme on voimaton nopealiikkeisen moraalittoman rahan aiheuttamista rakentamisen ja maankäytön ongelmista, niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella. Kuntien ympäristölautakunnat töihin, jotta myös julkiset toimijat saadaan kuriin ja järjestykseen, jotta rakennetut julkiset tilat ovat terveellisiä ja turvallisia sekä korvaamaan mahdolliset ympäristövahingot ja uhanalaisten eläinten ja luontotyyppien tuhot.

Jari, hyvin kirjoitat Helsingin ongelmista! 🙂

Mutta ei Helsinki yksin ole pahis, vaan muutkin isot kaupungit niin tekevät. Ja usein ns. Kokeilulain turvin. Ko. kokeilua kun on kestänyt jo lähes 10 vuotta… Ei taida mennä enää kokeilunakaan.. On kyse laillisesta laittomuudesta, jolla kierretään ja ehkäistään kuntalaisten ja asianosaisten lainmukainen kuuleminen kaavoista ja maankäytöstä. Ja seuraukset alkavat olla nyt nähtävillä: oikaisuvaatimuksina kunnilla, hallintovalituksina hallinto-oikeuksissa ja valituslupaa vailla KHO:ssa..

Jyväskylä esim. rakentaa avovankilaa aivan kiinni junarataan ja junien melualueelle naapuruussuhdelain vastaisesti ja ilman ympäristölupaa liito-oravametsän julkeasti tuhoten. Isojen kaupunkien kohdalla kun tällainen on vaan sitä kuuluisaa kaavoituksen sujuvoittamista ja normien purkua 😉.. Eiks’ niin?

Mutta kun katsotaan samaa asiaa pienten ihmisten näkövinkkelistä, tilanne on tämä:

Helsingin HAO 20.12.2019 19/0850/5

Valituksen mukaan A oli ryhtynyt toimenpiteisiin rakennusten purkamiseksi ja kaivon kannen asentamiseksi paikoilleen. Hallinto-oikeus totesi, että näissä oloissa A on kysymyksessä olevan kiinteistön käyttö- ja hallintaoikeuden haltijana vastuussa siitä, että kiinteistö rakennuksineen on asianmukaisessa kunnossa. Uhkasakko oli siten tullut kohdistaa A:han, jolla oli ollut sekä oikeudellinen että tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. (lue HelHao:n päätös kokonaan alla)

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeusratkaisut/hallintooikeusratkaisut/1578656431934.html

Julkiselle rakennuttajalle (esim. Senaatti-kiinteistöt) ei juuri voida mitään näissä tilanteissa (vrt. alla oleva aikaisempi blogini Senaatti-kiinteistöjen vastaavista ongelmista), mutta pienelle ihmiselle voidaan helpostikin. Julkinen saa rakentaa vastoin lakia ja määräyksiä, mutta yksityinen ei.

”Senaatti-kiinteistöjen rooli ja vastuut tulee selvittää pikaisesti, koska vastuilla on liittymäkohtia avoimiin kanteluihin ja valituksiin”

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/kirsiomp/senaatti-kiinteistojen-rooli-ja-vastuut-tulee-selvittaa-pikaisesti-koska-vastuilla-on-liittymakohtia-avoimiin-kanteluihin-ja-valituksiin/

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu