Jätettyihin muistutuksiin, kanteluihin, vaarailmoituksiin ym. ei vastata Hallintolain 31 § ja 32 § selvityksen tosiseikkoihin nähden

 

Miten meille on pesiytynyt tällainen ylimielinen hallintoalamaisia pahoin syrjivä toimintatapa ja -kulttuuri?  (Kuvan lähde: clip art)

Suomen oikeudenmukainen ja puolueeton oikeusjärjestelmä ja viranomaisten hyvä hallintotapa ovat olleet kadoksissa jo vuosikymmeniä..

Terveydenhuollolle ym. kunta-, aluehallinto-, oikeus- ja ympäristöviranomaisille – myös EOA:lle ja OKV:lle – jätettyihin muistutuksiin ja kanteluihin ei vastata Hallintolain 31 § ja 32 § mukaisesti.

Jopa hallintovalituksia tai terveydenhuollolle jätettyjä vaarailmoituksia käännetään asianomaisen, muutoksenhakijan ja potilaan itsemääräämisoikeutta törkeästi rikkoen vain kanteluiksi, joissa itse asiaa ei ole lainkaan selvitetty HL 31 § ja 32 § mukaisesti ja näistä päätöksistä ei voi enää valittaa PL 21 § ja 22 § vastaisesti.

2.3.2023 OKV/1203/80/2022

OKV/1203/80/2022-OKV-5

Terveydenhoitajan menettelyä koskevan muistutuksen käsittely

Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei muistutukseen annettavan vastauksen sisällölle ole asetettu tarkkoja vaatimuksia potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa tai tämän perusteluissa. Hänen mukaansa vastauksen sisällölliset vähimmäisvaatimukset eivät kuitenkaan täyty ainakaan silloin, jos vastauksesta ei ilmene edes sitä, katsooko toimintayksikkö muistutuksen kohteena olleen menettelyn olleen virheellistä vaiko ei.

Lähde

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu