Jatkoa Jyväskylän 16.4. aloittaneen 32-jäsenisen asukaspaneelin rakentamisesta satunnaisotannalla. Jyväskylän vastaus tiedusteluuni.

”Minäkin olisin halunnut tulla valituksi Jyväskylän uuteen asukaspaneeliin..” (Kuvituskuva. Henkilö ei liity aiheeseen. Kuvan lähde: clip art.)

Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan Suomen itsenäisyyden juhlarahaston eli Sitran rahoittamaan asukasosallisuutta edistävään kokeiluun, jossa satunnaisotantaa hyödyntämällä kootaan eri ikäisistä ja eri asuinalueella asuvista jyväskyläläisistä koostuva asukaspaneeli. Paneelin jäsenet pääsevät perehtymään kuntatalouteen ja arvioimaan vuoden 2024 talousarviossa päätettyjen tasapainottamistoimien vaikutuksia kuntalaisten arkeen. Samalla tuotetaan tietoa vuoden 2025 talousarviovalmistelun tueksi – mitä talousarviossa tulisi huomioida, jotta vaikutukset eivät kasaannu kohtuuttomasti millekään väestöryhmälle? – – (tekstin tummennus tässä oma)

Lähde

Tiedustelin 14.4.2024, miten Jyväskylässä 16.4.2024 aloittava asukaspaneeli on satunnaisotannalla rakennettu?

Tiedustelin samalla, mitä satunnaisotantamenetelmää on käytetty.

Pyysin avaamaan satunnaisotantaa ja niitä perusteluja, joilla tehtyyn satunnaisotantavalintaan on päädytty ja kuka/mikä taho Sitran tukeman tutkimuksen satunnaisotantapäätökset on tehnyt.

Sain tänään 17.4. Jyväskylältä alla olevan vastauksen po. tiedusteluihini:

Hei Kirsi,

kuten Pauli [Saloranta/Sitra, tässä omana lisäyksenä] kuvasi, on 1800 kutsua lähetetty satunnaisotannalla valituille jyväskyläläisille ja otanta on tehty Digi- ja väestötietoviraston rekisteristä. Näistä 1800 henkilöstä kutsuun vastasi 159 henkilöä. Osallistujat kiintiöitiin tässä vaiheessa Jyväskylän väestörakennetta mukaillen niin, että vastanneista esimerkiksi nuoria arvottiin mukaan suhteessa saman verran kuin heitä on Jyväskylän väestöstä ja sama muiden taustatietojen osalta.

Linkittämäsi tiedote on lähetetty jo aiemmin medialle, he tekivätkin tiedotteen pohjalta jo uutisen Keskisuomalaiseen.

Ystävällisin terveisin

 

Matleena Kantola

Osallisuuskoordinaattori

Jyväskylän kaupunki

Viestintä, markkinointi ja osallisuuspalvelut

Käyntiosoite: kaupungintalo, Vapaudenkatu 32

Postiosoite: PL 193, 40101 Jyväskylä
Puhelin +358 50 530 8698

www.jyvaskyla.fi 

Tässä alla tänään 17.4.2024 lähettämäni jatkotiedustelu Jyväskylän osallisuuskoordinaattori Kantolalle (ja Sitralle):

Hei Matleena Kantola (Pasi Saloranta),

kiitos viestistäsi.

Oliko myös muissa Sitran kokeilukunnissa tämä sama satunnaisotantamenetelmä käytössä; ja oliko se sellainen, jonka Sitra ohjeisti tällaisen satunnaisotannan laatimiseksi tässä kokeilussa? 

Sitran kokeilussa käytetään ymmärtääkseni yhteiskunnan tukia, ja siksi olisi tärkeää, että nyt Jyväskylään valittu 32-jäseninen asukasraati edustaisi kaikkia jyväskyläläisiä asukkaita – heidän demokraafisia ikä-, asuinpaikka-, ammattiala, perhesuhde- ym. taustatietoja tasapuolisesti. 

Tosin näin pieni edustajajoukko ei pysty mitenkään edustamaan luotettavasti kaikkia jyväskyläläisiä. Näinkin pieni kuin 32-asukkaan joukko voisi käsittääkseni edustaa luotettavasti vain Jyväskylän eri asuinalueita. Jyväskylässä on kuitenkin vajaa 150 000 asukasta tällä hetkellä. 

Matleena kertoo, että ”osallistujat kiintiöitiin tässä vaiheessa Jyväskylän väestörakennetta mukaillen niin, että vastanneista esimerkiksi nuoria arvottiin mukaan suhteessa saman verran kuin heitä on Jyväskylän väestöstä ja sama muiden taustatietojen osalta”.

Pyydän avaamaan vielä muutkin ”arvonnat” kussakin taustatietoluokassa. Onko taustaluokat siis vain ikään perustuvat? Jos ikä on ainut haluttu valintakriteeri, niin nuorten osuus on huomattavasti paljon isompi kuin muiden ikäluokkien, koska Jyväskylä on opiskelijakaupunki ja tällä hetkellä joka 4. vastaantulija Jyväskylässä on jyväskyläläinen opiskelija (joko Jyväskylässä kirjoilla tai muualla kirjoilla). Ovatko kaikki Jyväskylän asukaspaneeliin valitut Jyväskylässä kirjoilla?

Nuoret muualta tulevat opiskelijat eivät ole mielestäni hyvä ryhmä suurimpana edustamaan Jyväskylää, koska heillä ei ole usein käytössään – tai edes intresseissään – sitä historiassa tapahtunutta kehitystä, mitä tällaisessa asukaspaneelissa tarvittaisiin, jotta myös ”hiljaisten” esim. jyväskyläläisten ikäihmisten ja pitkään jyväskylässä asuneiden ja syntyneiden näkemykset tulisivat huomioiduiksi. (tekstin tummennus tässä lisätty).

Odotan vielä tarkempaa analyysiä satunnaisotannan laatimisesta, molemmilta viestin vastaanottajiilta. Odotan vastauksia esittämiini lisäkysymyksiin. 

Olisi hyvä, jos annatte medialle myös nämä samat vastaukset. Pasi Salorannalta odottaisin saavani vielä myös muiden kokeilupaikkakuntien kohdalta vastaat tiedot ja tiedon, millä taustamuuttujilla muut kokeilukunnat satunnaisotannan toteuttivat.

Julkisuuteen olisi hyvä saada säännöllinen seuranta näiden asukaspaneelien toiminnasta kussakin kokeilukunnassa. Voisiko sellaisen avata esim. Sitran sivuille?

Ystävällisin terveisin

Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Ks. Tavalliset kansalaiset ratkomaan Turun, Jyväskylän, Salon ja Rautalammin taloutta

Sitra rahoittaa kokeiluja, joissa kansalaispaneelit ottavat kantaa kuntatalouden kiperiin valintoihin neljässä kunnassa. Mukaan kutsutaan tavallisia kuntalaisia satunnaisotannalla. – –

Lähde

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu