Jyväskyläläinen V. Nuolioja on oikeassa. Mawsonin malminetsintähanke pitää hylätä. Jyväskylä, Joutsa ja Luhanka, toimikaa asiassa!

Myönnetty tuore Putkilahden malminetsintälupa sekä kaavasuunnittelussa ja YVA-menettelyssä oleva Salolan tuulimyllypuistohanke yhdessä koskevat kaikkia kolmea kuntaa: Jyväskylää (Korpilahtea), Joutsaa ja Luhankaa

Keskisuomalainen-lehdessä tänään (9.1.2022) jyväskyläläinen Vesa Nuolioja tuo aiheellisesti esiin huolensa Putkilahden ”Jyväskylän ainoalta valtakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta”, johon on suunnitteilla malminetsintää samoille alueille kun suunnitellaan Salolan tuulimyllypuistoa ja missä sijaitsee Putkilahden Natura 2000 -aluekin.

Tukes ylitarkastajien antamissa lausunnoissa alleviivaa, että K-S:n Ely-keskus ei ole YVA-viranomaisena edellyttänyt Mawson Oy:ltä ympäristövaikutusten arviointia.

Tukes on myöntänyt 21.12.2021 hakijalle malminetsintäluvan, josta on muutoksenhaku parhaillaan menossa

En ole huomannut, että tästä nyt myönnetystä malminetsintäluvasta olisi ollut kuulutusta Keskisuomalainen-lehdessä tai Joutsan ja Luhangan alueen paikallislehdissä.

Voin olla väärässä, oikaiskaa ystävällisesti, jos olette tällaisen virallisen kuulutuksen nähneet joissakin em. kunnissa Mawson Oy:lle myönnetystä malminetsintäluvasta.

Tästä linkistä pääset myönnettyyn malminetsintälupaan ja viralliseen kuulutukseen, josta löydät muutoksenhakuohjeet.

Huomatkaa, että ”Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta.”

..eli mistä ”päätöksen julkaisemisesta” tarkemmin ottaen?

Tukes kaivosviranomaisena, nykyisen Suomen ympäristön- ja luonnonsuojelusuojelulain pykälien suojissa, olettaa, että keskisuomalaiset ihmiset ja muut asianosaiset, jotka ovat valtakunnallisesti arvokkaista maisema- ja Natura 2000 -alueistaan huolissaan, seuraavat alati Tukesin www-sivuja ja osaavat sieltä löytää myönnetyt malminetsintäluvat ja ehtivät niistä valittaa, jos mitenkään onnistuvat pääsemään asianosaisiksi asiassa..  🙁

Tässä kohtaa haluaisin siteerata Jyväskylän ehkä tunnetuinta kaupunkimaisen kulttuurimaiseman suojelijan tämän päivän Keskisuomalainen-lehdessä (9.1.2022) ollutta mielipidekirjoitusta Jyväskylän Kauppakadun pihakadun kohdalle toteutetuista kaupunkisuunnittelun todellisista huippuhetkistä:

Kertoisiko joku ihmisille, mitä järkeä tässä on ja kenen silmää hivelevät hitsatut teräslaatikot ja niissä värjöttelevät luonnosta nauttivat käkkäräpuut ja -pensaat? Voi pyhä yksinkertaisuus!

Parempaa alkanutta uutta vuotta 2022 toivottaen. Ahti Vielma, Jyväskylä.

 

 

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu