Jyväskylän kaupunki, K-S Ely, LSSAVI ja K-S Suomen museo eivät noudata lakia kaavojen ja hankkeiden kuulemisessa

Keskisuomalainen-lehti 19.12.2020, sivulla 7

TÄRKEÄT HUOMIOT YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE (29.4.2019 päivätty VN/2882/2019):

Nyt tänään eli 19.12.2020 Keskisuomalainen-lehti näkyy uutisoivan eilisestä eli 18.12.2020 julkaistusta US:n blogini aiheesta sivulla 7 eli 18.12.2020 kuulutetusta Kankaanaukion kaavasta, mutta Keskisuomalainen-lehti ei tänään lehdessään vaivaudu mainitsemaan kuitenkaan sitä tärkeää seikkaa, että tämä Kankaanaukion kaavaehdotus on juuri nyt parhaillaan asukkaiden mielipiteitä vailla ja että siitä oman muistutuksensa voi jättää 29.1.2021 mennessä.

Tämä on sitä eri kaavojen ja hankkeiden ”lumekuuluttamista ja -tiedottamista”, jota Jyväskylän kaupunki, K-S Ely, LSSAVI ja K-S museo harrastavat ja johon tarvittaessa vetoavat, että he ovat julkaisseet nämä viralliset asiat lehdessä lakia noudattaen:

Siis julkaisseet tässäkin Kankaanaukion kaavaehdotuksen tapauksessa 1 päivää VASTA KUULUTUKSEN JÄLKEEN ja ilman lailliseen vuorovaikutteiseen kaavakuulemiseen ja -muistutukseen tarvittavia päivämäärä- ja postitustietoja.

Lähde

K-S maakuntakaavan määräyksiä ei ole noudatettu Kankaan, Tourulan ja Tourujoen alueilla

Kankaan, Tourulan ja Tourujoen alueilla 1) ei ole noudatettu ennen viimeisen K-S:n maakuntakaavan uudistusta voimassa ollutta K-S:n maakuntakaavaa, 2)näillä alueilla ei ole noudatettu myöskään 1.12.2017 K-S liiton itsensä lainvoimaiseksi saattamaa uudistettua K-S:n maakuntakaavaa, 3) eikä myöskään virallisesti 28.1.2020 lainvoiman saanutta K-S:n uudistettua maakuntaavaa (tilanteessa, jossa KHO ei antanut Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry:lle valituslupaa Tourujokilaakson useista eri (osa-)hankkeista ilman YVA-arviointeja ja ilman maisematyölupia, vaikka K-S maakuntakaavaehdotus ennen kaavan hyväksymistä sisälsi 24 sivua kaavaehdotukseen jätettyjä muistutuksia eikä mm. Natura-arviointien päivityksiä oltu tehty lainkaan uudistettavana olleeseen K-S:n maakuntakaavaan.

Voin toimittaa halukkaille nuo 24 sivua eri K-S:n alueen kuntalaisten, yhdistysten ja yrittäjien ja muiden muistuttajien muistutuksia, mukana siis omat muistutukseni kuntalaisena ja luonnon ja kulttuurin ystävänä 🙂

Edellä mainituilla alueilla – Kankaalla, Tourulassa ja Tourujoella – ei ole noudatettu ”vanhan” ja eikä nyt uudistetunkaan K-S:n maakuntakaavan vaatimusta, että esim. Kankaan kaavoituksessa, maankäytössä ja rakentamamisessa tulee huomioda, että uudisrakennusten ja muun maankäytön tulee soveltua ympäröivään  kulttuurihistorialliseen maisemaan ja luontoon.

Tourujokivarteen tuodulle Jyväskylän vankilalle ei oltu haettu maisematyölupaa (ent. Laukaan avovankila)

Rise-avovankilakampukselle Tourujokivarteen tuotu avovankilahanke rikkoi myös uhanalaista kulttuuriperinne- ja luontomaisemaa, josta jokaisella kuntalaisella on avovankilan puuttuvan maisematyöluvan perusteella ollut mahdollisuus hakea muutosta. Varsinkin kun avovankilan eli Ramoninkatu 4:n tontti sijaitsi asemakaavamuutosvaiheessa eli vuosina 2016 – 2017 vielä ”vanhassa” K-S:n maakuntakaavassa ns. kaavan valkoisella alueella ja siinä oli yli 13 vuotta vanha asemakaava, joten ko. avovankilatontin käytöstä olisi vaadittu ns. ajankohtaisuusarvio kaupunginvaltuuston päätöksin (MRL 60 §).

Samasta Ramoninkatu 4:n avovankilatontista oli tehty myös lähes 3000 allekirjoittajan allekirjoittama 2 %:n kuntalaisaloite Ramoninpuiston perustamiseksi, joka hylättiin lainvastaisesti Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnassa, vaikka toimivaltainen viranomainen olisi ”vanhan” Kuntalain mukaan ollut kaupunginvaltuusto..   

Lähde: Kunnat valmiita sujuvoittamaan metsätalouden maisematyölupamenettelyä, mutta kansalaiset eivät sitä varmastikaan ole!

Ympäristöministeriö on nyt todella tärkeän ratkaisijan paikalla Kankaan suojelussa

Miten ympäristöministeriö arvioi nämä Tourujokilaakson eri kaavoitus- ja rakennusvaiheet Kankaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan vanhan paperitehtaan ja sitä ympäröivän jokiluonnon suojelua koskevassa rakennusperintö- ja luonnonsuojelulain mukaisessa suojelupäätöksessään.. Jyväskylän alakapungin asukasyhdistys ry on vaatinut jo syyskuussa 2017 Kankaan vanhan paperitehtaan ja sen ympäröivän lähiluonnon suojelua rakennusperintö- ja luonnonsuojelulain mukaisesti. Suojeluesitys on ollut nyt jo yli 3 vuotta käsittelyssä ja sinä aikana Kankaan arvokas kulttuurihistoria ja luontomaisema ovat jo suurelta osin tuhoutuneet maisemaan sopimattomien rakennusten ja hankkeiden kautta..

Huom. ympäristöministeriö (YM)!

Myös Kankaan Porttirakennus kuuluu Kankaan vanhaan paperitehdasmiljöökokonaisuuteen. Nyt Kankaan Porttirakennus on irrotettu yleiseksi saunaksi, vaikka suojeluesitys sisälsi vaarantamiskieltohakemuksen kaikkien alueen rakennusperintölain mukaista suojelua vaarantavien toimien tekemiselle.

Koko Tourujokilaakson kattava YVA-menettely aloitettava välittömästi

Liian kauan on vettä virrannut Tourujoessa kun YM ja KHO ovat ”katsoneet sormien läpi” Kankaan, Tourulan ja Tourujoen eri lainvastaisten osahankkeiden kohdalla..

Milloin me saamme koko Tourujokilaakson kattavan YVA-arvioinnin ja ympäristöselostuksen, jotta 4.1.2019 LSSAVI:n kuuluttama Tourujokikunnostus voi edes juridisesti olla mahdollinen?

Kankaankadun siltahanketta ei voi erottaa 4.1.2019 LSSAVI:n avaamasta Tourujokikunnostuksesta vain omaksi vesilain mukaiseksi hankkeekseen – siis tarkemmin sitä siltahanketta, jolle nyt LSSAVI on päätöksessään antanut luvan ja josta muutoksenhakuaika on menossa 25.1.2021 saakka (vrt. 18.12.2020 US:n blogikirjoitukseni, jossa on kuva ko. kuulutuksesta).

Vrt. myös Lausuntopalvelu.fi KESELY/1998/2017

Vrt. myös Tourujoki II 14:064

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu