Jyväskylän tulee ottaa mallia Muuramesta ja suojella Tourujokivarsi METSO-metsiensuojeluohjelmalla – ja saada siitä korvaus!

 

Klikkaa tästä ja osallistu:

Pelastetaan Tourujokivarsi METSO–ohjelmalla julkaistu KSML:ssa 30.11.2016):

Ehdotan, että me luonnon monimuotoisuutta ja rauhaa arvostavat vastuulliset jyväskyläläiset ihmiset haemme yhdessä koko Tourujokivarren METSOon eli metsien suojeluohjelmaan.

METSOn keskeinen tavoite on pysäyttää metsälajien taantuminen. Taantumista voidaan tehokkaasti ehkäistä uhanalaisten lajien tiedossa olevien esiintymien suojelun kautta. METSOn avulla voidaan turvata lajiesiintymät, joissa ”lajin tarvitsema elinympäristö on laadultaan ja laajuudeltaan riittävä esiintymien säilymiseksi pitkällä aikavälillä tai se voidaan sellaiseksi luonnonhoidolla kunnostaa”.

Elinympäristön laadun suhteen hyviä esiintymiä kutsutaan METSOn valintaperusteissa ”elinvoimaisiksi esiintymiksi”. Tourujokivarsi on edellä kuvatun elinvoimaisen esiintymän malliesimerkki. METSOn uudistetuista valintakriteereistä, joita Tourujokivarren metsikköjen kohdalla voidaan noudattaa, löytyy tarkempaa tietoa www-linkistä ”Ympäristöministeriön raportteja/17: Monimuotoisuudelle arvokkaiden metsäympäristöjen tunnistaminen, METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet 2016–2025”.

Uhanalaisten, silmällä pidettävien ja taantuvien lajien elinvoimaisia esiintymiä voitaisiin Tourujokivarressa kohdella ”hellällä kädellä” kun kohdennetaan METSO-ohjelman toimenpiteitä (mm. virkistys- ja matkailunäkökulma).

Tourujoen puustoiset rannat, joissa elää useita uhanalaisia tai silmälläpidettäviä eläin- ja kasvilajeja, ovat erityisen arvokkaita ”METSO-laseilla” tarkasteltuna. Mielestäni Tourujokivarsi on I-luokassa valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten sekä silmälläpidettävien metsälajien esiintymien merkittävyyttä arvioitaessa (mm. liito-oravat, lepakot, saukot ym.)

Laitetaanko tuumasta toimeen ja haetaan www.kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta TOURUJOKIVARSI METSOON -hankkeelle tarvittavat 2 %:n kannattajaäänet? Vapautetaan Tourujoki kaikista kahleistaan!

Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä
Jyväskylä

Aloitteen lisätiedot

Makkarasaari Makkaramutkassa Tourujoella Jyväskylän keskustassa (kuva noin vuodelta 1930, lähde: Keski-Suomen museo, ks. tekstissä oleva kaupunginvaltuuston hyväksymä ”Tourujoen kehittämissuunnitelma 2015”)

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu