Jyväskylässä 32-hengen asukaspaneelin antamiin arvioihin tulee suhtautua kuin yhteen ”näytteeseen” asukkaiden mielipiteistä

 

Pian saamme ehkä kuulla, mitä 32-jäseninen Jyväskylässä 16.4.2024 aloittanut Sitran rahoittama uusi asukaspaneeli on mieltä pian alkavaksi ilmoitetusta Tourujokikunnostuksesta; ja asukaspaneelin arvioihin siitä, miten jokikunnostus vaikuttaa esim. Tuomiojärven Natura 2000 -lintuvesiin, kaikkeen rantarakentamiseen Tourujokikunnostuksen kanssa kiinteässä vesistöyhteydessä oleviin Kehä Vihreän ja Kehä Sinisten ranta-alueisiin esim. Palokka- ja Tuomiojärvillä ja Jyväskylän raakaveden ottoon Tuomiojärvellä?

Pian saamme ehkä kuulla myös Turun asukaspaneelin mietteitä samaan Sitran kokeiluun kuuluvan Turun osalta, mitä mieltä Turun uusi asukaspaneeli on Turun Tunnin Juna -hankkeesta, jolle Turun Tunnin Juna Oy on hakenut Helsingin ja Turun välisen uuden junayhteyden toteutukseen EU:n CEF-rahoitustukea. Tukea haettiin koko yhteyden rakentamissuunnitteluun sekä yhteysvälien Espoo–Hista ja Salo–Hajala rakentamiseen yhteensä 176,28 miljoonaa euroa.

Lähetin Jyväskylän, Turun, Salon ja Rautalammin kokeiluun osallistuville kunnille alla olevan viestin tänään 19.4.2024:

”Hei kaikille,

tässä alla hyviä ihan käytännön tason vinkkejä, joita voisi asukaspaneelin rakentamiseen soveltaa, ja siten se mainintani, että Jyväskylässä 32-jäseninen asukaspaneelin koko ei edusta luotettavasti koko perusjoukkoa eli koko Jyväskylää; ja tämän kokoisena se edustaisi luotettavasti vain yhtä asuinaluetta Jyväskylässä; ei siis koko Jyväskylän aluetta.

Ks. ”Akin menetelmäblogi”

– – Jos haluan vertailla otoksen sisällä olevien ryhmien keskiarvoja, niin kustakin ryhmästä olisi hyvä olla vähintään 30 edustajaa. Jos esimerkiksi haluaisin vertailla viiden eri ikäryhmän ulkomaanmatkoihin käyttämää rahamäärää, niin tarvitsen otoksen, jossa on vähintään 30 edustajaa kustakin ikäryhmästä. Tämä tarkoittaa vähintään 150 kappaleen otosta. Jos ikäryhmät ovat perusjoukossa eri kokoisia, niin tarvitsen vieläkin isommman otoksen, jotta saan pienimmästäkin ikäryhmästä mukaan 30 edustajaa. – –

https://tilastoapu.wordpress.com/2012/03/01/otoskoko/

Edellä olevaan perustuen Jyväskylässä kaikki halukkaat eli 159 hakijaa olisi tullut valita asukaspaneeliin, vaikka siihenkin olisi sisältynyt tilastollista ongelmaa:

Yleensä suuri joukko kyselytutkimukseen valituista jättää vastaamatta. Lopulliseen kyselytutkimuksen otoskokoon lasketaan mukaan ainoastaan vastanneet. Vastaamatta jättäneitä kutsutaan kadoksi. Jos vastaamatta jättäneet ovat mielipiteiltään erilaisia kuin vastanneet, niin kato vinouttaa otosta. Suurempi otoskoko ei paranna kadon aiheuttamaa vinoutumista.

Mahdollinen kato täytyy kuitenkin huom[i]oida otosta valittaessa. Alkuperäinen otos täytyy valita niin suureksi, että kadon jälkeenkin otoskoko jää riittävän suureksi.

Otos voi vinoutua myös silloin, jos otos valitaan joukosta, joka ei täysin vastaa perusjoukkoa. Joukkoa, josta otos valitaan kutsutaan otantakehikoksi.

Esimerkki: Jos ALKOn myymälän asiakastutkimus suoritetaan ovensuukyselynä maanantaina aamupäivällä, niin vastaajat eivät luultavasti edusta myymälän koko asiakaskuntaa. Otantakehikko on tässä liian suppea ja seurauksena on todennäköisesti vinoutunut otos. Vinoutuma ei korjaannu vaikka otosta kasvatetaan maanantai-aamupäivän asiakkailla.

Otos voi olla huono myös johtuen huonosta otantamenetelmästä. Jos otoksen valinnassa ei hyödynnetä asianmukaista otantamenetelmää, niin otosta pitäisi kutsua näytteeksi. Näytteen tuloksien yleistämiseen laajempaan perusjoukkoon täytyy suhtautua varauksella.

Edellä olevaan viitaten Jyväskylässä 32-hengen asukaspaneelin antamiin arvioihin tulee suhtautua kuin yhteen ”näytteeseen” jyväskyläläisten asukkaiden mielipiteistä. Se, mikä tällaisen ”näytteen” painoarvoksi annetaan Jyväskylän päätöksenteossa – jää nähtäväksi.. (tekstin tummennukset tässä omia)

Kuulisin mielelläni edelleen kommenttinne asiaan; etenkin Matleena Kantolalta Jyväskylän osalta.

Ystävällisin terveisin

Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä”

Sain po. tänään 19.4. lähettämääni viestiin Matleena Kantolalta automaattisen sähköpostiviestin, jossa hän ilmoittaa olevansa lomalla 22.4. saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu