K-S Ely ja Jyväskylän kaupunkisuunnittelu: Kehä Sinisten suunnitteluun käyttöön olemassa olevia hulevesi-, Natura- ym. selvityksiä

Kuvan lähde: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu. Harmaat alueet ovat Rautpohjan- ja Eerolanlahden Natura-lintuvedet, joiden keskelle Haukaniemi jää.


Ks. JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN VIHERPOLITIIKKA 2012, sivu 18:

Kehä Siniset eli Jyväsjärvi, Tuomiojärvi ja Palokkajärvi ranta-alueineen ovat keskustaajaman tärkeitä virkistyskokonaisuuksia. Näiden järvien rannoille ei osoiteta enää uusia rantatontteja

Miksi keksiä pyörä aina uudelleen?

Otetaan hyvissä ajoin ennen Kehä Sinisten reitistön toteutusta käyttöön jo tehtyjä hulevesi-, Natura- ym. selvityksiä Jyväskylän Palokka- ja Tuomiojärvillä:

Ks. alla

Aino Nuolioja, JYVÄSKYLÄN YLEISKAAVAN LÄNSIPALOKAN HULEVESISELVITYS

Ks. alla Eerolanlahti – Rautpohjanlahti

Alueen koodi: FI0900033
Pinta-ala: 43 ha
Kunta: Jyväskylä
Aluetyyppi: SAC/SPA

Tämän Natura-lintuvesistöalueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä
  • luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Lähde

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu