K-S Ely YVA-yhteysviranomaisena vastaa Salolan tuulipuiston ja Korpilahden Vatsan malminetsintäalueiden YVA-yhteismenettelyistä

 

Ollaanhan tarkkoina tämän YVA-yhteismenettelyn kuulemisten, kuulutusten ja muutoksenhakujen kohdalla, jotta molemmat otsikossa mainitut hankkeet erikseen ja yhdessä tulevat lainmukaisesti arvioitua ja asianosaiset kuultua – myös Putkilahden Natura 2000 -vaikutusten ja -arvioiden osalta – ja että muutoksenhakumahdollisuudet näistä molemmista hankkeista – Salola ja Vatsa – tulevat tässä yhteismenettelyssä lain mukaan toteutettua.

  • Salolan tuulivoimahankkeessa, joka sijaitsee Jyväskylän kaupungin kaakkoiskulmassa n. 40 km etäisyydellä Jyväskylän keskustasta, lähellä Joutsan ja Luhangan kuntien rajoja; osin päällekkäin Korpilahden Vatsan alueen malminetsintäalueen kanssa.
  • Hankealue on maa- ja metsätalousaluetta ja sen pinta-ala on noin 800 ha.
  • Hankkeessa käytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA-lain mukaista kaavan ja YVA:n yhteismenettelyä (MRL 9 §, YVAL 5 §)
  • Yhteismenettelyssä hankkeen ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan osana kaavamenettelyä.
  • YVA-yhteysviranomaisena K-S Ely-keskus vastaa näin toteutetun YVA-menettelyn laadusta ja riittävyydestä.
  • YVA-yhteysviranomainen antaa OAS-YVA -suunnitelmasta lausunnon ja se on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon internetsivuilla www.ymparisto.fi/salolantuulivoimahankeYVA.

Lähde

Sain sähköpostiini tänään tiedon, että Salolan tuulivoimaosayleiskaavan luonnosvaiheen aikatauluun on tullut muutos

Poiketen Ilona Leikkaan 16.12.2021 annetusta ilmoituksesta, Salolan tuulipuistohanke on Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 1.2.

Saamassani tiedotteessa kerrotaan, että sivustoja valmistellaan luonnosvaiheen kuulemista varten. Kanssani saman tiedotteen saivat vain kaikki Salolan tuulipuistohankkeen postituslistalle liittyneet. Lähettäjänä Jyväskylän kaupunki, yhdyskuntasuunnittelu, Arto Sipinen.

Tokihan tällainen edellä kuvattu osayleiskaavan aikataulun muutos tulisi ilmoittaa/kuuluttaa virallisesti eikä näin vain suppealle porukalle, jotka ovat pyytäneet uutiskirjeitä Salolan tuulimyllypuiston kohdalta.

Jyväskylän kaupungin www-sivuilla kehotetaan seuraamaan Salolan tuulimyllypuistohankkeen kuin osayleiskaavankin etenemistä ja kehoitetaan jättämään palautetta. Nähtävillä olevat asiakirjat julkaistaan näillä https://www.ymparisto.fi/salolantuulivoimahankeYVA verkkosivuilla sekä ympäristövaikutusten arvioinnin osalta ympäristöhallinnon sivuilla.

Jyväskylän kaupungin www-sivuilla kerrotaan, että luonnosvaiheen aikana palautetta voi antaa niin YVA-selostuksesta kuin osayleiskaavastakin ja ehdotusvaiheen aikana voi antaa palautetta kaavaehdotuksesta. Aineistojen nähtäville asettamisesta aiotaan kuuluttaa erikseen.

Kovasti ihmettelen, mikä tällainen YVA-yhteismenettely on, jossa eri hankkeiden hanketiedot, saman alueen osayleiskaavan kaavaluonnokset ja -ehdotukset sekä näiden kuulemiset ja kuulutukset löytyvät sikin sokin internetistä, hankevalmistelijoiden, kuntien sekä eri Elyjen www-sivuilta ja eri rekistereistä, mm. kaivosviranomaisena toimivan Tukesin kaivosrekisterit internetissä esim. Korpilahden Vatsan malminetsintäalueelta, jossa on muutoksenhakuaika juuri menossa.  

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu