K-S Ely:n ympäristölakimies Tarja Kangasmaa ja YM: Puretaanko Joutsan Perttulanojan ja Jyväskylän Tourujoen LS-alueet rakentamisen alta?

 

”Meitä hätyytellään vuoroin Jyväskylän keskustaa halkovan Tourujoen länsirannalta itärannalle – ja hetken päästä itärannalta länsirannalle.. Hetken päästä meitä ei enää tarvitse hätyyttää: meitä ei Tourujokivarressa enää ole” 🙁 Myös satakielen laulu on hiljennyt..

Haloo Ympäristöministeriö (YM)!

Nyt ollaan jo hyvin vaarallisella tiellä, jos Keski-Suomessa K-S:n Ely-keskus lähtee purkamaan virallisia luonnonsuojelualueita (LS-alue) rakentamisen alta!

Näin on tilanne tällä hetkellä varsinkin kun K-S:n 2020 tammikuussa lainvoiman saaneella ”rullaavalla” K-S:n maakuntakaavalla ei ole riittävästi laissa maakuntakaavalta vaadittua ohjausvoimaa (MRL 28,1 §):

Useat tarpeelliset maakuntakaavamerkinnät, mm. luonnon- ja kulttuurinsuojelu- ja soranottoaluemerkinnät; pohjavesi- ja hiljaisten alueiden sekä uusien ja päivitettyjen Natura-aluemerkintöjen riittävät kaavamerkinnät puuttuvat K-S:n maakuntakaavasta.

Joutsan Perttulanojaan pientalotonttialue?

Keskisuomalainen-lehti uutisoi tämän eli 9.1.2021 päivän lehdessään, että Joutsan ”kunnan intressissä on kaavoittaa” Perttulanojaan tontteja pientaloille.

Perttulanoja on yksityinen luonnonsuojelualue (LS), joka on perustettu lääninhallituksen päätöksellä marraskuussa 1989. Luontoselvitysten mukaan se on tärkeä valkoselkätikan ruokailu- ja pesimäalue.

Tourujoen keskipaikkeilla – Kankaan uuden asuinalueen ja vanhan Kankaan paperitehdasalueen kohdalla joen vastarannalla – on myös kaksi virallisesti perustettua rinnakkaista LS-aluetta (yht. 3,1 ha).

Miksi näitä -90-luvulla perustettuja Tourujoen LS-alueita ei ole huomioitu millään tavalla Kankaan ja Tourujoen useissa kaava-, rakennus- ja maankäyttöhankkeissa tai Kankaan vanhan paperitehdasalueen 2017 K-S Ely-keskuselle jätetyssä Kankaan paperitehdasaluetta koskevissa rakennusperintö- ja maisemansuojeluhankkeissakaan?

Siksikö, että luonnonsuojelualueet omistaa Jyväskylän kaupunki? Vai siksikö, että Kankaan 2014 lainvoiman saanut osayleiskaava eikä 2018 rullaamaan lähtenyt K-S:n maakuntakaavakaan sisällä tarvittavia LS-alue merkintöjä?

Ajattelivatko Jyväskylän kaupunki, K-S Ely-keskus, LSSAVI ja K-S museo, Museovirasto – jopa YM – noin vain jättää näin tärkeän yksityiskohdan pois kaikista eri Tourujokialueen hankkeista?!..

KHO ei myöskään vuoden 11/2018 nähnyt Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry:n hätää näiden luonnon ja kulttuurin suojeluasioiden puolustamisessa omalla toimialueellaan, kun KHO hyväksyi Rise-avovankilakampuksen asemakaavamuutoksen ”Kehä Vihreän” -reitille 11/2016 Jyväskylän kaupungin yleiskaavan viheralueita koskevan yleiskaavan teemakartan vastaisesti, kaupunginjohtajan saattelemana..

LSSAVI ei huomioi Tourujokikunnostuksen vesilain mukaisissa silta-, jokikunnostus-, padonpurku- tai pohjapatosuunnitelmissa Tourujoen LS-alueille (ns. Makkaramutka) koituvia vahinkoja 

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto (LSSAVI) on avannut 4.1.2019 Tourujokikunnostuksen (muistutukset jo 2 vuotta sitten!).

Näitä Tourujoen LS-alueita ei ole huomioitu tässä todella massiivisessa 6-8 milj. maksavassa Tourujokikunnostuksessa.

Näitä Tourujoen LS-alueita ei ole huomioitu myöskään Kankaansillan rakennushankkeessa (muutoksenhaku parhaillaan menossa):

Kankaansillan rakennushanke sijaitsee näiden Tourujoen LS-alueiden kupeessa ja Taulumäen pohjavesialueella ja/tai sen suojavyöhykkeellä(?)

YVA-arvioinnit ja pohjavesitutkimukset puuttuvat. Pohjavesi- ja tulvasuojelumerkintöjä on lievennetty, jotta Kankaan alueelle on voitu rakentaa..

Tourujoen yht. 3,1 ha:n kokoisella luonnonsuojelualueella on mm. suojelua vaativa tervaleppäkorpi ja siellä elää useita erittäin uhanalaisia eläimiä (mm. liito-oravat, saukot, satakielet) ja kasveja (mm. harvinaisia sammaleita).

Taitaapa LS-alueen metsissä sijaita jo muodikkaasti vuoden 2014 ”liito-oravakompensaationa” myös toiselta puolelta leveää jokea, Kankaan pyöräilybaanan alta, siirretyt liito-oravapöntötkin K-S Ely-keskuksen ”liito-oravamiehen’ oivallisin ohjein .. 😉

Lähde: KSML 9.1.2021

Lähde: komp 2016-2021

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu