K-S liitto pyytää osallistumaan K-S:n maakuntastrategian laatimiseen 18.12. mennessä: löytyykö sopu esim. tuulimyllyjen sijainnista?

KUULUTUS: Ksml 9.11.2020

Tammikuussa 2020 lainvoiman saanut K-S maakuntakaava lähti ”rullaamaan” jo heti vuonna 2018 mm. puutteellisten maakuntakaavamerkintöjen (LS-alueet, ns. hiljaiset alueet, pohjavesi- ja soranottoalueet, kulttuuriperinnealueet, matkailun alueet, tuulimyllypuistot, moottoritie- ja ratahankkeet/-pihat ja niiden melualueet  ym.), mutta myös puutteellisen maakuntastrategiansa vuoksi.

Uhrataanko matkailun, luonnonsuojelun ja kulttuuriperinteen ja -perinnön arvo-alueet sekä ns. hiljaiset alueet Äänekosken biotuotetehtaan ”Molokin kitaan” ja/tai tuulimyllypuistojen tärveltäviksi?

”Rullaavalla” K-S:n maakuntakaavalla ja jälkeenpäin parsitulla maakuntastrategialla pyritään paikkaamaan ne kaavapuutteet, jotka jäivät 2017 maakuntakaavaan; kaavaan, jonka K-S:n liitto raakileena hyväksyi jo 1.12.2017 lähtevänä, vaikka maakuntakaavasta oli valituksia sisällä..

Puuttuvat maakuntakaavamerkinnät ja maakuntastrategia ehkä vielä saadaan jälkijunassa, mutta miten käy niiden valitusten, jotka ovat olleet ja ovat edelleen sidoksissa ”rullaamaan” lähteneeseen ja puutteelliseen tällä hetkellä voimassa olevaan K-S:n maakuntakaavaan?

Hyvin epäkiitollinen tilanne: Muutoksenhakijat tekevät raskaimman työn, kantavat kuluriskin ja kaavoittajat keräävät aplodit ja ”papukaijanmerkit” 🙁

Kes­ki-Suo­men st­ra­te­giassa päivitetään v. 2014 hyväksytty maakuntasuunnitelma sekä vuonna 2017 hyväksytty maakuntaohjelma:

  • maa­kun­nan ke­hit­tä­mi­nen vuo­teen 2050 (maa­kun­ta­suun­ni­tel­ma)
  • maa­kun­nan ke­hit­tä­mi­sen yh­tei­set toi­men­pi­teet ja ar­vion nii­den ra­hoit­ta­mi­ses­ta vuo­sil­le 2022–2025 (maa­kun­taoh­jel­ma)
  • EU:n alue- ja ra­ken­ne­po­li­tii­kan ra­hoi­tuk­sen käyt­töä suun­ta­van älyk­kään eri­kois­tu­mi­sen st­ra­te­gian vuo­sil­le 2021-2027

Lähde

 

Kaikki K-S:n kunnat sekä asukkaat: Jättäkää kannanottonne 18.12.2020 mennessä: kirjaamo@keskisuomi.fi

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu