K-S:n Ely ja Arja Koistinen: Ei ole YVA-direktiivin mukaista, että 297 km pituiselle voimajohdolle annetaan 5 päivää lausuntoaikaa!

 

 

 

 

Keskisuomalainen-lehti uutisoi voimajohtoreitin lausuntopyynnöstä paperilehdessä vasta tänään 3.3.2023. Kenen vastuulla on hankkeen tiedotus?

Fingrid Oyj suunnittelee Metsälinjan vahvistamiseen liittyvää 400 + 110 kilovoltin (kV) voimajohtohanketta. Voimajohtoreitin pituus on noin 297 kilometriä. Uusi voimajohto sijoittuu 252 kilometrin osuudella nykyisen 200 kV voimajohdon paikalle, ja nykyisen voimajohdon rinnalle 45 kilometrin osuudella. Asutusta tai luonnonsuojelukohdetta kiertävissä teknisissä vaihtoehdoissa voimajohto sijoittuu lyhyelti uuteen maastokäytävään. Tarkasteltava voimajohtoreitti sijoittuu usean kunnan alueelle lähtien Pohjois-Pohjanmaalta Vaalasta Nuojuankankaan sähköasemalta ja päättyen Keski-Suomeen Laukaan Vihtavuoren sähköasemalle. Voimajohtoreitille sijoittuvat kunnat ovat: Vaala, Siikalatva, Haapavesi, Kärsämäki, Haapajärvi, Reisjärvi, Pihtipudas, Kinnula, Kivijärvi, Karstula, Saarijärvi, Multia, Uurainen, Äänekoski, Laukaa, Jyväskylä.

Hanke tarvitaan kantaverkolle asetetun käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi, kun sähkönsiirtotarve kasvaa.

Lähde: Fingrid Oyj, Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas – Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke

Tarkasteltava voimajohtoreitti

YVA-menettelyssä tutkittavat reittiosuudet ovat seuraavat:

Reittiosuudella A-B (Nuojuankangas-Haapajärvi) uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon Petäjävesi-Nuojua paikalle. Teknisenä vaihtoehtona Haapajärven Kuusaassa on Hirsinevan luonnonsuojelualueen kierto uudessa maastokäytävässä (A-B1). Voimajohdon sijoittuessa purettavan voimajohdon paikalle johtoalueen laajennus on pinta-alallisesti vähäinen, ollen koko osuudella noin 44 hehtaaria.

Reittiosuudella B-E (Haapajärvi-Multia) uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon paikalle ja nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle, sijoittuen sen länsipuolelle. Voimajohdon sijoittuessa purettavan voimajohdon paikalle johtoalueen laajennus on pinta-alallisesti vähäinen, ollen koko osuudella noin 42 hehtaaria.

Reittiosuus E-F (Multia-Laukaan Pukkipohja) noudattaa nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon Vihtavuori-Alajärvi reittiä sijoittuen pääosin sen rinnalle, nykyisen voimajohdon pohjois-/itäpuolelle. Asutusta kiertävinä teknisinä vaihtoehtoina tarkastellaan Uuraisten Niinijärvellä (E-F1) nykyisen voimajohdon ja uuden voimajohdon sivuttaissiirtoa sekä Uuraisten Hirvikylän Heinäsuolla (E-F2) sekä Laukaan Iso Ahvenlammella (E-F3) voimajohdon sijoittamista uuteen maastokäytävään.

Reittiosuudella F-G (Laukaan Pukkipohja-Vihtavuori) uusi voimajohto rakennetaan nykyisten kahden 110 kilovoltin voimajohtojen itäpuolelle, näiden rinnalle. Rajajärven Jaakkolassa tarkastellaan asutusta kiertävää teknistä vaihtoehtoa (F-G1).

Voimajohdon sijoittuessa nykyisen voimajohdon rinnalle johtoalueen laajennus on pinta-alallisesti laajempi kuin muilla reittiosuuksilla ollen reittiosuuksilla E-G yhteensä noin 184 hehtaaria.

Natura-arvioinnit

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit laaditaan YVA-menettelyn yhteydessä seuraaville kohteille:

 • Hirsinevan Natura 2000 -alue (FI1000056, SAC-alue)
 • Multarinmeri – Harjuntakanen – Riitasuo Natura 2000 -alue (FI0900065, SAC/SPA-alue)

Natura-tarvearvioinnit on laadittu neljälle kohteelle (arviointiohjelman liite 3):

 • Lotakonsuo Natura-alue (FI0900001, SAC)
 • Julmatlammit – Kitukorven Natura-alue (FI0900017, SAC)
 • Etelä-Sydänmaan Natura-alue (FI1000011, SAC)
 • Veneneva – Pelson Natura-alue (FI1101002, SAC/SPA).

Arvioinnin johtopäätöksenä on todettu, ettei varsinaiseen luonnonsuojelulain mukaiseen Natura-arviointiin ole tarvetta kyseisten Natura-alueiden osalta.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Arviointiohjelma (pdf)Avautuu uuteen ikkunaan
Liite 1. Karttalehdet 1–44 (mittakaava 1:20 000) (pdf)Avautuu uuteen ikkunaan
Liite 2. Vaikutuksen merkittävyyden arvioinnissa käytettävät kriteerit (pdf)Avautuu uuteen ikkunaan
Liite 3. Natura 2000 -alueita koskevat tarvearvioinnit (pdf)Avautuu uuteen ikkunaan
Kuulutus (pdf)Avautuu uuteen ikkunaan
Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta (pdf)Avautuu uuteen ikkunaan
Yhteysviranomaisen lausunto (pdf) -tulee myöhemmin

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 6.2.2023 – 8.3.2023 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi sekä hankkeen ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/metsalinjanvahvistaminenYVA.

Lisäksi painettuun kappaleeseen voi tutustua seuraavissa paikoissa aukiolojen mukaan:

Vaalan kunta, Vaalantie 14, Vaala
Siikalatvan kunta, hallintokeskus, Pulkkilantie 4, Pulkkila
Haapaveden kaupunki, Tähtelänkuja 1, Haapavesi
Kärsämäen kunta, Haapajärventie 1, Kärsämäki
Haapajärven kaupunki, Kirkkokatu 2, Haapajärvi
Reisjärven kunta, Reisjärventie 8A, Reisjärvi
Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, 44801 Pihtipudas
Kinnulan kunta, Leenantie 2, Kinnula
Kivijärven kunta, Virastotie 5 A, Kivijärvi
Karstulan kunta, Virastotie 4, Karstula
Saarijärven kaupunki, Sivulantie 11, Saarijärvi
Multian kunta, Multianraitti 3, Multia
Uuraisten kunta, Virastotie 4, Uurainen
Äänekosken kaupunki, Hallintokatu 4, Äänekoski
Laukaan kunta, Laukaantie 14, Laukaa
Keski-Suomen ELY-keskus, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

Yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään etäyhteydellä 15.2.2023 klo 17.30 -19.30. Kysymyksiä voi kirjoittaa tilaisuuden aikana tai jo ennen tilaisuutta osallistumislinkin kautta. Kysymykset näkyvät vain tilaisuuden järjestäjille ja niihin vastataan esitysten jälkeen. Tilaisuus tallennetaan ja tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan.

Osallistu tilaisuuteen tästä https://event.prospectumlive.com/yva-yleisotilaisuus-1502.

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 8.3.2023 osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä (viitteenä KESELY/548/2022).

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla.

(Julkaistu 16.11.2022 klo 10.08, päivitetty 8.2.2023 klo 9.04)
Aihealue:

Lausuntopyyntö 1 (2) KESELY/548/2022

1.2.2023

Jakelun mukaan


Viite

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017), Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Fingrid Oyj, Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke

Lausuntopyyntö


KeskiSuomen elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus (ELYkeskus) varaa teille tilaisuuden antaa lausuntonne ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA
ohjelma, laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017), joka koskee Fingrid Oyj:n Metsälinjan vahvistamista välillä Vaala Nuojuankangas Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke.

Tarkasteltava voimajohtoreitti sijoittuu usean kunnan alueelle lähtien PohjoisPohjanmaalta Vaalasta Nuojuankankaan
sähköasemalta ja päättyen KeskiSuomeen Laukaan Vihtavuoren sähköasemalle.


Voimajohtoreitille sijoittuvat kunnat ovat: Vaala, Siikalatva, Haapavesi, Kärsämäki, Haapajärvi, Reisjärvi, Pihtipudas, Kinnula, Kivijärvi, Karstula, Saarijärvi, Multia, Uurainen, Äänekoski, Laukaa, Jyväskylä.


Arviointiohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 6.2.2023
8.3.2023 ELYkeskuksen verkkosivulla www.elykeskus.fi/kuulutukset/keskisuomi ja hankkeen ympäristöhallinnon verkkosivulla


Painettuun kappaleeseen voi tutustua kuulutuksesta ilmenevissä paikoissa.
Hankkeen yleisötilaisuus pidetään etäyhteydellä 15.2.2023 klo 17.30 19.30. Osallistumislinkki on hankkeen ympäristöhallinnon verkkosivulla


Lausunto pyydetään toimittamaan nähtävilläoloaikana ensisijaisesti sähköisenä viimeistään 8.3.2023 osoitteella
kirjaamo.keskisuomi@elykeskus.fi tai KeskiSuomen elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä. Viitteenä pyydetään mainitsemaan KESELY/548/2022.


Lisätietoja yhteysviranomaisen yhteyshenkilö Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etu
nimi.sukunimi@elykeskus.fi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on ratkaissut limnologi Arja Koistinen.

Jakelu

 • Vaala
 • Siikalatva
 • Haapavesi
 • Kärsämäki
 • Haapajärvi
 • Reisjärvi
 • Pihtipudas
 • Kinnula
 • Kivijärvi
 • Karstula
 • Saarijärvi
 • Multia
 • Uurainen
 • Äänekoski
 • Laukaa
 • Jyväskylä
 • Digita Oyj
 • Energiavirasto
 • Finavia Oyj
 • Fingrid Oyj
 • Fintraffic Liikenteenohjausyhtiö
 • Ilmatieteen laitos
 • Jyväskylän seudun ympäristöterveys
 • Kainuun ELYkeskus
 • Kainuun liitto
 • Kajaanin kaupunki
 • KeskiSuomen liitto
 • KeskiSuomen lintutieteellinen yhdistys
 • KeskiSuomen museo
 • KeskiSuomen Pelastuslaitos
 • Lapin ELYkeskus, PohjoisPohjanmaan kalatalousviranomainen
 • Liikenne ja viestintävirasto, Traficom
 • Luonnonvarakeskus
 • Länsi ja SisäSuomen aluehallintovirasto
 • Metsähallitus (luonto)
 • MHY Siikalakeus
 • MHY RokuaPaljakka
 • MHY KeskiSuomi
 • MTK KeskiSuomi
 • MTK PohjoisSuomi
 • Museovirasto
 • Oulujokilaakson luonto
 • Oulunkaaren ympäristöpalvelut
 • Pohjoisen KeskiSuomen ympäristötoimi
 • PohjoisPohjanmaan ELYkeskus
 • PohjoisPohjanmaan liitto
 • PohjoisPohjanmaan lintutieteellinen yhdistys
 • PohjoisPohjanmaan luonnonsuojelupiiri
 • PohjoisPohjanmaan museo
 • PohjoisPohjanmaan pelastuslaitos
 • PohjoisSavon ELYkeskus, KeskiSuomen kalatalousviranomainen
 • PohjoisSuomen aluehallintovirasto
 • Puolustusvoimat, 3. Logistiikkarykmentti
 • Suomen luonnonsuojeluliiton KeskiSuomen piiri
 • Suomen luonnonsuojeluliiton PohjoisPohjanmaan piiri
 • Suomen Metsäkeskus
 • Suomen riistakeskus, KeskiSuomi, PohjoisPohjanmaa
 • Suomenselän lintutieteellinen yhdistys
 • Säteilyturvakeskus
 • Työ ja elinkeinoministeriö
 • Väylävirasto

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu