Käännetään suomalainen EU-keskustelukulttuuri ja -toiminta komission aloitteisiin reagoimisesta luonnosteluvaiheen vaikuttamiseen

Suomalainen EU-keskustelukulttuuri ja -toiminta ei nykymuodosssaan ole avointa. EU-kansalaisen oikeus tulla kuulluksi, esim. hänen elinympäristöään koskien, ei useinkaan toteudu.

”EU-asiat käsitellään pitkälti suljettujen ovien takana valiokunnissa, eduskunnan täysistunnon sijaan.”

Suomen EU-päätöksentekoa on pidetty edistyksellisenä, koska eduskunta osallistuu EU-kannan muotoiluun ja saa tietoa EU-lainsäädäntöön liittyvistä asioista laajasti. Eduskunnan EU-asiakirjoja on myös avoimesti saatavilla.

Valtioneuvoston kansallinen valmisteluvaihe ei kuitenkaan ole avointa. Lisäksi eduskunnassakin EU-asiat käsitellään pitkälti suljettujen ovien takana valiokunnissa, eduskunnan täysistunnon sijaan.

Tämän vuoksi Suomen EU-lainsäädäntöprosessista saa usein tietoa vasta kun valtioneuvosto esittää eduskunnalle Suomen jo muodostetun kannan Euroopan komission valmistuneeseen säädösehdotukseen.

Lähde

  • Käännetään suomalainen EU-keskustelukulttuuri ja -toiminta komission aloitteisiin reagoimisesta niihin vaikuttamiseen jo luonnosteluvaiheesta alkaen

  • Sitran vuoden 2021 kansallisen lainsäädäntöprosessin mallinnuksen yhteydessä havaittiin, että EU- lainsäädäntöprosessista ei löydy yhtä koko prosessin kattavaa kuvausta. Tarve tällaiselle on ilmeinen. Huomioiden EU-lainsäädännön merkittävän ja yhä kasvavan roolin, olisi tärkeää, että EU-lainsäädäntöprosessi olisi kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta helpommin lähestyttävää ja seurattavaa. Tämä vahvistaisi myös EU:n legitimiteettiä ja yhteiskunnallista keskustelua sekä seurantaa unionin lainsäädännöstä.

Lähde: Sitran selvityksiä 209 (2022)

 

+2

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu