”Kaikkien on päästävä vähimmäispalkan piiriin joko työehtosopimuksen tai lakisääteisen vähimmäispalkan kautta.”

 

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY (1) on periaatteisiin nojautuva direktiivi. Se suojaa kuluttajia kaikenlaisiin yrittäjien ja kuluttajien välisiin sopimuksiin sisältyviltä kohtuuttomilta ehdoilta. Tästä syystä se on keskeinen väline oikeudenmukaisuuden toteuttamisessa sisämarkkinoilla. Lähde

Voitaisiinko EU:n sopimusehtodirektiivin periaatteita soveltaa myös työntekijöiden ja työnantajan välisiin kohtuuttomiin työsopimusehtoihin?

Nyt ei ole syytä lakkoilla vaan poistaa ”kivet kengistä”! 

Eilen illalla kun kuunteli A-studion keskustelua tästä aiheesta, niin minulle jäi hyvin epäselväksi se, mihin perustuu se, että hallituksen esittämässä mallissa ei voida varmistua siitä, että ”intialaisilla hitsareilla” voidaan jatkossa teettää työtä 3 – 5 euron tuntipalkalla.

Tähän tulisi saada selvyys nyt ihan ensimmäiseksi:

Eihän koskaan kohtuuttomaksi katsottuja/kohtuuttomia sopimusehtoja -esim. vakiomuotoisia sopimusehtoja työsopimuksessa tai vakioehtoisia sopimusehtoja työehtosopimuksissa, joita sääntelee myös EU:n sopimusehtodirektiivi, voida noudattaa.

Näiden Intiasta tulleiden hitsareiden ja muiden ”tietämättömien” ja ehkä jo lähtötilanteeltaan haavoittuvassa tilanteeessa olevien (tai sellaisiksi epäiltävien) työntekijöiden turvaksi tulee miettiä jo heti tämän hetken kiistatilanteessa toimiva, laillinen ja vedenpitävä ratkaisu, jolla voidaan estää se, että näitä ”intialaisia hitsareita” ei käytetä hyväksi maksamalla heille kohtuuttoman alhaista palkkaa.

Tuntui esim. Pentikäisellä olleen huonot lähtötiedot tästä asiasta. Eikä asiaa ohjelman aikana mitenkään perusteltu, mihin tällainen 3 – 5 euron palkkaoletus ”intialaisilla hitsareilla” perustui

– – ”Puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi unionin tilaa koskevassa puheessaan syyskuussa 2020 seuraavasti: ”Totuus kuitenkin on, että liian monille työnteko ei ole enää kannattavaa. Palkkojen polkeminen tuhoaa työn arvon, rankaisee yrittäjää, joka maksaa kunnon palkkaa, ja vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Siksi komissio tekee säädösehdotuksen, jolla tuetaan jäsenmaita vähimmäispalkkajärjestelmän perustamisessa. Kaikkien on päästävä vähimmäispalkan piiriin joko työehtosopimuksen tai lakisääteisen vähimmäispalkan kautta.”

Paremmista työ- ja elinoloista, myös riittävän vähimmäispalkan avulla, on etua sekä työntekijöille että yrityksille unionissa. Vähimmäispalkkojen kattavuudessa ja riittävyydessä oleviin suuriin eroihin puuttumisella edistetään EU:n työmarkkinoiden oikeudenmukaisuutta, kannustetaan tuottavuuden parannuksia ja edistetään taloudellista ja sosiaalista kehitystä.

Kilpailun sisämarkkinoilla olisi perustuttava innovointiin ja tuottavuuden parannuksiin sekä korkeisiin sosiaalisiin normeihin.” – –

Lähde

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu