Kaivoslain mukaisen lupahakemuksen kuulutus kaikille asianosaisille – milloin me saadaan vastaava metsien avohakkuille?

 

(Kuvituskuva). Kaivoslain mukaisissa lupahakemuksissa tulee noudattaa oman lainsäädäntömme lisäksi myös kansainvälistä Århusin sopimusta ja erityisesti sen osallistumisoikeuksia koskevaa ’yleisön’ ja’ yleisön, jota asia koskee’ -sääntelyä. Ks. Asia C-826/18

Kaivoslain mukaisen lupahakemuksen kuulutus kaikille asianosaisille – milloin me saadaan vastaava menettely myös useille asianosaisille merkityksellisten metsien avohakkuille?

Malminetsintä-, kullanhuuhdonta- tai kaivoslupahakemus on nähtävissä Tukesin verkkosivuilla vähintään 30 päivän ajan ja sen lisäksi kuulutuksessa kerrotaan, mitä hakemus koskee ja miten hakemusta koskeva muistutus tai mielipiteen ilmaisu tehdään Tukesille.

Asianosaisten suoraa tiedonsaantia parannetaan, koska aiemman säädöksen mukaan riitti sanomalehdessä ilmoittaminen, kun asianomaisia oli 30 tai enemmän.

Asianosaisina katsotaan tässä kohtaa ne, joita hakemuksen mukainen toiminta erityisesti koskee ts. hakemuksen kohteena olevan alueen kiinteistöjen omistajat.

Kuulutuksesta tiedotetaan myös saman alueen kunnan verkkosivuilla ja paikallisessa sanomalehdessä.

Huom. Tieto malminetsintä- tai kaivoslupahakemuksesta annetusta päätöksestä lähetetään sähköpostitse tai kirjeitse kaikille alueen kiinteistöjen omistajille.

Lähde: Tukes, Kaivoslain mukaisten hakemusten ja lupien tiedottaminen muuttuu: verkossa tiedottaminen vahvistuu, ilmoitustaulusta luovutaan

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu