Kansalaisaloitteella kerätään allekirjoituksia ”Metsähakkuut julkisesti kuulutettavaksi”. Osallistu pian, aikaa 10 päivää!

Liito-orava on vaarantunut laji ja kaipaa suojelua
Liito-orava on vaarantunut laji ja kaipaa suojelua. Ks. Liito-oravamuistio: Liito-orava oikeudessa. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ympäristöjuristi Maria Westerman, versio 2.10.2020

Metsähakkuut julkisesti kuulutettavaksi -aloite tähtää suunniteltujen hakkuiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevien vapaa-ajan ja vakituisten asuinkiinteistöjen omistajien kuulemiseen ja heiltä saatavaan hyväksyntään seuraavan mallin mukaisesti:

AVOHAKKUU, PÄÄTEHAKKUU:

Jos suunniteltavan avohakkuun raja on 100 metriä tai lähempänä vapaa-ajan tai vakituisen asuinkiinteistön rajaa, tulee naapurilta saada suostumus hakkuuseen.

HARVENNUSHAKKUU tai vastaava hakkuu:

Jos suunniteltavan harvennushakkuun raja on 50 metriä tai lähempänä vapaa-ajan tai vakituisen asuinkiinteistön rajaa, tulee naapurilta saada suostumus hakkuuseen.

(Huom. metsähakkuu-termillä tarkoitetaan tässä aloitteessa hakkuita, jotka vaativat metsänkäyttöilmoituksen, ei siis kotitarvehakkuita).

Perusteluina aloitteelle on esitetty muun muassa, että
  • tällä hetkellä hakkuita koskeva lainsäädäntö on epäjohdonmukainen ja kohtelee kuntalaisia epätasa-arvoisesti: Taajamissa voi tarvita luvan yksittäisenkin pihapuun kaatamiseen ja naapureita pitää kuulla esimerkiksi autotallin tai ulkorakennuksen rakentamiseen. Aloitteessa vedotaan muun muassa siihen, että naapurikuulemisen peruslähtökohta on se, että rakentaminen ei saa aiheuttaa naapureille kohtuutonta haittaa, ja siten
  • on suhteetonta ja ristiriitaista, että maanomistajat voivat hakata metsät naapurin rajaa myöten ilman kuulutuksia ja kuulemisia, vaikka hakkuut aiheuttavat kohtuutonta haittaa. Hakkuut turmelevat ympäristöä kymmeniksi vuosiksi. Aloitteessa todetaan, että hakkuut aiheuttavat usein naapurikiinteistöille myrskyvahinkoja tai niiden riskin lisääntymistä, ja
  • metsillä on merkitystä paljon laajemmin kuin vain rajanaapureille. Hakkuut muuttavat niihin rajautuvan metsän pienilmastoa ja huonontavat alueen eliöstön elinolosuhteita ja siten hakkuilla on suora vaikutus luonnon monimuotoisuuteen, lähiasukkaiden hyvinvointiin ja yleiseen viihtyvyyteen.
  • ihmisen elinikään nähden hakkuiden vaikutukset ovat pitkät.

Tästä pääset suoraan allekirjoittamaan ”Metsähakkuut julkisesti kuulutettavaksi” -aloitteen

Aloitteessa on tällä hetkellä vain 1300 allekirjoitusta, vaikka se on jo avattu 29.5.2020. Lähde mukaan tärkeään kansalaisaloitteeseen, vaikka itse et juuri tällä hetkellä kärsisi naapurin tekemistä avohakkuista! Se aamu on todella ikävä, kun puut oman tontin rajalta kaatuvat ja et ole tiennyt asiasta mitään.. 😉

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu