Katso 11.4.2022 lakiehdotus ”Laki potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana”

 

 

Eikö potilasturvallisuus tulisi taata kaikkina aikoina, eikä vain terveydenhuollon työtaistelun aikana?

7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

1. mom. Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

2. mom. Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.

3. mom. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.

Lakiehdotus Laki potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus ja soveltamisala

Tämän lain tarkoituksena on varmistaa potilasturvallisuus tilanteissa, joissa kunnan tai kuntayhtymän järjestämää terveydenhuoltoa koskeva työtaistelu uhkaa vaarantaa potilaiden hengen tai terveyden hoitohenkilökunnan riittämättömyyden vuoksi.

Tätä lakia sovelletaan kunnan tai kuntayhtymän järjestämässä terveydenhuollossa vain, jos muut keinot eivät ole riittäviä potilaiden hengen tai terveyden vaarantumisen estämiseksi ja vain siinä laajuudessa, kuin se on mainitussa tarkoituksessa välttämätöntä.

Mitä tässä laissa säädetään työntekijästä, sovelletaan myös virkasuhteessa olevaan.

Lähde

 

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu