KEHA-keskuksen tulee arvioida Kelalle, SAMU:lle ja vakuutusoikeudelle automaattisista työvoimapoliittisista lausunnoista tehdyt valitukset

Hallintolain 7 §:ssä tarkoitettu asianmukaisuus ja asiakasnäkökulma palvelujen järjestämisessä tarkoittavat muun muassa sitä, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut tarkoituksenmukaisesti eikä hallinnossa asioivan tarvitse joutua lakiin perustumattoman ja häntä mahdollisesti loukkaavan palvelun kohteeksi.

Työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen automaattisesti ja niiden aiheuttamat vahingot

KEHA-keskusta pyydetään arviomaan TE-toimistojen käyttämän asiakastietojärjestelmän asianmukaisuus siltä osin kuin kysymys on automaattisesti annettavista työvoimapoliittisista lausunnoista. Arvio tulee toimittaa oikeuskanslerinvirastoon viimeistään 11.12.2020.

Esitän, että samassa yhteydessä tulee arvoida kaikki Kelalle, Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle (SAMU) ja vakuutusoikeudelle jätetyt oikaisuvaatimukset ja valitukset, jotka ovat koskeneet TE-toimistojen automaattista päätöksentekoa.

Samassa yhteydessä tulee arvioida myös valituksen tekoon johtaneet olosuhteet ja automaattisen päätöksenteon aiheuttamat vahingot automaattisten päätösten kohteeksi joutuneille.

Kelan automaattipäätökset opintolainavähennyksistä ja -hyvityksistä myös tutkintaan

Samat vaikutusarviot tulee tehdä esim. Kelan opintolainavähennys- ja hyvitysasiakkaille, jotka ovat saaneet automaattiset päätökset heitä koskevista opintolainavähennyksistä tai -hyvityksistä (miten tutkintokohtainen opintolainan enimmäismäärä on laskettu, miten kesäkuukausien opiskelu on hyväksytty jne.)

Lähde

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu