Keski-Suomen 28.1.2020 lainvoiman saaneeseen rullaavaan maakuntakaavaan tulee tehdä 71 eri Natura-alueen tila-arviointia kiireellisenä!

(kuvituskuva)

Yhtään tuulimyllypuistoa tai kaivosvaltausta ei tule edistää Keski-Suomessa ennen kuin K-S:n rullaavaan maakuntakaavaan on Natura-päivitykset tehty ja kaava on lainvoimainen

EU:n jäsenmaat ovat ehdottaneet alueita Natura 2000 -verkostoon. Näitä luontodirektiivin mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi. Lopullisen päätöksen tietyn suojelualueen kuulumisesta Natura 2000 -verkostoon tekee Euroopan komissio.

Komission päätöksen jälkeen kukin jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut alueet SAC-alueiksi eli erityisten suojelutoimien alueiksi, joilla toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.

Verkostoon kuuluu lisäksi lintudirektiivin mukaisia SPA-alueita, jotka jäsenmaat valitsevat itse ja ilmoittavat komissiolle.

Natura 2000 -alueet Keski-Suomessa päivittämättä edelleen?

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueella ts. Keski-Suomen maakunnassa on yhteensä 148 eri Natura-aluetta (yht. 85 000 ha). ELY-keskus on laatinut yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa Natura-alueiden hoidon ja käytön yleissuunnitelman.

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueella 1/4 Natura-alueista on sellaisia, joiden ”suojelutavoitteiden edellyttämät toimenpiteet eivät edellytä erityistä suunnittelua”.

Tällaisia kohteita ovat mm. useat vanhan metsän kohteet. Hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys- tai laatimistarve on tunnistettu yleissuunnittelun yhteydessä 5:lle Natura 2000 -alueelle.

Keski-Suomessa jopa 40:lle Natura-alueelle tarvitaan kiireellisesti toimenpidesuunnitelma tai sen päivitys, jonka avulla tarkennetaan esimerkiksi ennallistamisen ja luonnonhoidon toteuttamista.

Tämän lisäksi yli 50 Natura-alueelle on laadittava tai päivitettävä muu suunnitelma tai kaava, jolla täsmennetään muita alueilla tarvittavia toimenpiteitä.

Ns. NATA-arviointi* on arvioitu kiireelliseksi kaikkiaan 71:lle Keski-Suomessa sijaitsevalle Natura-alueelle.

Keski-Suomen Natura-alueiden yleissuunnitelma

Keski-Suomessa Natura 2000 -alueiden aluekohtaisia sivuja on ’kaikessa hiljaisuudessa’ päivitetty kesän ja syksyn 2019 aikana. Ajantasaiset alueiden ja suojelun tiedot voi tarkistaa karttapalvelusta kunkin Natura-alueen kohdalta (tiivistelmästä tai tietolomakkeesta):

Kaikkien Natura 2000 -kohteiden ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

*NATA-arviointi on Natura-alueen tila-arviointi

Huom. Tiedot tähän blogiin on saatu alla olevasta ymparisto.fi -lähdelinkin artikkelista, jossa tiedot ovat 19.10.2020, klo 15.14 päivitykseen perustuvia, ja siten minulla ei ole tietoa reaaliajan tilanteesta kaikista 148:sta Natura-alueesta Keski-Suomessa.

Lähde

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu