Keskusta haluaa puuttua ikäihmisten ongelmiin – populismia vaalien alla vai aitoa huolta?

”Kyllähän näitä vaalipuheita on aina kuultu vaalien alla?..Vappusatasia ynnä muita on kyllä lupailtu, mutta eipä muuta ole kuulunut kuin sähkön, asumisen ja polttoaineiden hintojen korotuksia. Kait ne seuraavaksi nostaa taas kiinteistöveroja..” (kuvituskuva)

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon mukaan keskustan vaaliteemoja ovat mm. seuraavat

  • Ikäihmisille suunnatun kodin ja laitosmaisen asumisen välimuotoa on kehitettävä ja asuminen on tehtävä turvalliseksi. Saarikko näkee, että kotihoidon avustavat tehtävät avattaisiin muillekin kuin sote-koulutuksen saaneille.
  • Keskusta kertoo halunsa parantaa omaishoitajien asemaa ”lisäämällä perhehoidon käyttöä sijaishoitomuotona.”
  • Keskusta esittää myös uutta kulukorvausta läheisille, jotka eivät saa omaishoidontukea: ”Kulukorvaus koskisi omaisia, joilla on merkittävä rooli ikäihmisen hoitosuunnitelman toteuttamisessa. Jos omaisille aiheutuu tästä tehtävästä esimerkiksi matkakuluja, ne voitaisiin korvata.”

Lähde

Keskustalle: Meillähän on jo Kelan matkakorvausjärjestelmä saattajan tai perheenjäsenen matkasta ym.

Kelalta voi jo nyt hakea matkakorvauksia saattajan tai perheenjäsenen matkoista, jolloin matka korvataan halvimman matkustustavan mukaan huomioiden saattajan tai perheenjäsenen terveydentila ja liikenneolosuhteet. Näin voidaan toimia, jos hoitava lääkäri toteaa perheenjäsenen hoitoon tai hoitoneuvotteluun osallistumisen välttämättömäksi.

Saattajan matkat korvataan kun saattaja on matkustanut yhdessä asiakkaan kanssa. Joissakin tilanteissa myös saattajan yksin tekemät matkat voidaan korvata, ja korvausperusteena on silloin asiakkaan vakinaisesta kotiosoitteesta lähtenyt tai sinne päättynyt matka.

Lähde


Hyvä ministeri Annika Saarikko,

meillähän oli tarjolla jo 2018 vuoden alussa toiveenne mukainen erityisesti ikäihmisille tarkoitettu hoivajärjestelmä – ”Aidosti palkitseva aktiivimalli”!

Samalla se olisi edistänyt työttömien asemaa koko maassa. Vieläkö mahdatte muistaa sen?

Tässä lainaus 8.1.2018 avatusta kuntalaisaloitteesta, joka keräsi vajaat 3800 allekirjoitusta ja kilpaili samaan aikaan varsinaisen valtakunnallisen ”Aktiivimallin” kanssa, joka sai vastustajat sankoin joukoin torille..

  • – – ”Aidosti palkitsevassa aktiivimallissa” tulisi yhdeksi aktiivisuuden osoitukseksi hyväksyä jo hyväksyttyjen HE 124/2017 lakiesityksessä esiteltyjen tapojen lisäksi se, että työtön tarjoaa apuaan vapaaehtoisesti oman lähiomaisen, esimerkiksi kotona asuvan vanhuksen, tai oman lähinaapurinsa avuksi oman kunnan sosiaalitoimen hyväksymin perustein. Myös pienimuotoinen vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhdistystoiminnassa – tai vaikka urheiluseurassa – takaisi samat 4,65 %:lla korotetut työttömyyskorvausperusteet. Nyt tarvitaan aidosti luovia ja kannustavia osallistamisen ja osallistumisen tapoja.” – –
  • – – Edellä kuvatulla tavalla tämä ”Aidosti palkitseva aktiivimalli” paikkaisi Suomen EU-tasollakin usein arvosteltua heikkoa työttömyysturvan tasoa ja se turvaisi inhimillisellä tavalla apua tarvitsevien ihmisarvoista elämää sekä tukisi terveellä tavalla kaikkien Suomen kansalaisten omanarvontuntoa – olemmehan aidosti kaikki samassa veneessä! – –

Lähde


Ministeri Annika Saarikko,

miksi emme heti kokeilisi tämän edellä esitellyn valtakunnallisen ikäihmisten ja työttömien hyvinvointi- ja aktivointimallin toimivuutta?

Hallitushan voisi nyt heti ottaa käyttöönsä ”Aidosti palkitsevan aktiivimallin” ns. työllisyyden kuntakokeilujen tilalle, ja silloinhan keskustan kuten muidenkin puolueiden ehkä tärkein vaaliteema eli ikäihmisten hoivan parantaminen olisi jo heti hoidettu, eikä vasta ”tuohikuussa tummunpäivänä”..

Kaksi – tai jopa kolme – kärpästä yhdellä iskulla 😉 ”Aidosti palkitseva aktiivimalli” helpottaa samalla pitkäaikais- ja osatyökyvyttömien työttömien ja koronan vuoksi lomautettujenkin ongelmia.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu