KHO:2022:144. Ammattipätevyyden tunnustaminen – Oikeus käyttää ammattinimikettä – Toisessa EU-jäsenvaltiossa suoritettu koulutus

 

 

Ks. KHO:2022:144 -vuosikirjapäätös (19.12.2022)

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Valvira oli voinut ryhtyä selvittämään koulutuksessa mahdollisesti olevia puutteita sen jälkeen, kun sen tietoon oli saatettu useita epäilyjä koulutuksen järjestämistavan asianmukaisuudesta. Toisaalta Valviralla oli ollut unionin oikeuden lojaliteettivelvollisuuden ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen nojalla velvollisuus pitää toisen jäsenvaltion viranomaisen myöntämää tutkintotodistusta pätevänä siten, että sen haltijalla oli lähtökohtaisesti katsottava olleen tutkintotodistuksesta ilmenevät tiedot ja pätevyys.

Europan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisussa täsmennettiin, miten vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisen tuli menetellä, jos se kyseenalaisti toisessa jäsenvaltiossa annetun tutkintotodistuksen osoittamat tiedot ja pätevyyden.

Koska Valvira ei ollut unionin oikeuden edellyttämällä tavalla selvittänyt tutkintotodistuksen myöntäneen yliopiston kanssa koulutuksen toteuttamiseen liittyviä vakavia epäilyjään, korkein hallinto-oikeus katsoi, että Valvira ei ollut voinut hylätä hakemusta koulutuksen toteuttamiseen liittyvillä perusteilla. Asiaa ei ollut selvitetty tavalla, jota todistuksen todenperäisyyden kyseenalaistaminen edellytti. Asia palautettiin Valviralle uudelleen käsiteltäväksi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu